29.5 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Θέλω να ενημερωθώ Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ – Τομεακά Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Η πρόταση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου όπου στεγαζόταν το 16ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Μητσάκη 1 του οποίου η χρήση έχει εγκαταλειφθεί από το 2005.

Το 16ο Δημοτικό Σχολείο έχει μετεγκατασταθεί σε νέο κτίριο που έχει κτιστεί στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.

Μετά την αποκατάσταση, προτείνεται το ισόγειο του κτιρίου να αξιοποιηθεί για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του δήμου και για δραστηριότητες πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικότερα προτείνεται η μετεγκατάσταση και λειτουργία των ακόλουθων δομών:

 • του 8ου παραρτήματος ΚΑΠΗ που σήμερα στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Αρτάκης 9
 • της Βιβλιοθήκης Κωνσταντινουπόλεως που σήμερα στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 45
 • του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που σήμερα στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Μ. Μπότσαρη 63

Επίσης, προτείνεται η παραχώρηση μέρους του κτιρίου και ενδεικτικά αναφέρεται ο δεύτερος όροφος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη μετεγκατάσταση των γραφείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που σήμερα στεγάζονται σε κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης, προορισμένο για σχολική χρήση επί των οδών Κατσιμίδου – Μήλου.

Το κτίριο καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές της πρόσκλησης καθώς αποτελεί ανενεργό κτίριο του οποίου η σχολική χρήση έχει εγκαταλειφθεί, είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η συνολική του επιφάνεια είναι περίπου 2.100 τ.μ., βρίσκεται εντός αστικού ιστού με άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα από ΜΜΜ και τέλος οι χρήσεις που προτείνονται για το κτίριο διασφαλίζουν τη συνεχή του λειτουργία για πέντε ημέρες την εβδομάδα και 12 μήνες το χρόνο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΚΑΠΑΝΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5037480 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.730.850,00€.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Στην πράξη περιλαμβάνονται επιλέξιμες ενέργειες με τις οποίες επιδιώκεται η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δημόσιου χώρου με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης, και βελτιώνουν την διατηρησιμότητα της μετά την λήξη της συγχρηματοδότησης.

Οι επιλέξιμες Κατηγορίες Ενεργειών (Κ.Ε.) που θα υλοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι :

Kατηγορίας 1 :

Δαπάνες για την «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου», μέχρι 85% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού), οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό των παρακάτω :

Δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών :
– κατασκευή / αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας,
– αναβάθμιση ή / και κατασκευή συστήματος δικτύων (εφόσον συμφωνηθεί συνεργασία με ΕΥΑΘ)
– κατασκευή στεγάστρων κατά μήκος της οδού Σολωμού συνολικού εμβαδού 875 τ.μ.

Kατηγορίας 2 -3 :

Δαπάνες για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» , οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό των παρακάτω :

– συστήματα παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους επισκέπτες (ασύρματο δίκτυο free wifi),
– προμήθεια συστημάτων έξυπνης πεζοδιάβασης.
– προμήθεια ηλεκτροκίνητου λεωφορείου τύπου MiniBus.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5034558 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.780.000,00€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Τα εμπορικά κέντρα συνθέτουν ένα βασικό στοιχείο όπως τοπικής οικονομίας που σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του δημόσιου αστικού χώρου με την μορφή μιας οργανωμένης δομής στην περιοχή παρέμβασης, όπου εδραιώνει ένα νέο ρόλο ως θύλακας (hubs) οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, εισάγοντας μια αναβαθμισμένη δυναμική ενδογενούς ανάπτυξης.

Υπό αυτή την οπτική το εμπορικό κέντρο συνθέτει το κορυφαίο εγχείρημα αύξησης όπως ανταγωνιστικότητας στο υφιστάμενο εμπορικό δυναμικό, εκμεταλλευόμενο πλήρως τα χωρικά πλεονεκτήματα που διαμορφώνει η αστική ανάπτυξη στοχεύοντας στην μείωση των τοπικών ανισοτήτων.

Λόγω όπως εκτεταμένης επισκεψιμότητας, αλλά και όπως ανάγκης για αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και στα γενικότερα πλαίσια όπως τουριστικής ανάπτυξης όπως πόλης και συγκεκριμένα για όπως επιλέξιμες δαπάνες όπως «κατηγορίας -1» όπως πρότασης, που αφορούν δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών, όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση του προγράμματος, προτείνονται τα ακόλουθα :

Οι ενέργειες που θα υλοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι:

 1. Μετατροπή των οδών Βύρωνος και Γρηγορίου Παλαμά σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας με τη χρήση ψυχρών υλικών, τσιμεντοκυβόλιθου και μαρμάρου με ταυτόχρονα έργα απορροής όμβριων υδάτων και περιορισμό της στάθμευσης.
 2. Κατασκευή νέας παιδικής χαράς εμβαδού 300τ.μ.στην πλατεία Ναυαρίνου, πλησίον της υπάρχουσας, η οποία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής ανάδειξη των μνημείων και τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.
 3. Διαμόρφωση νέας φύτευσης στα παρτέρια της Δημητρίου Γούναρη (Τσιμισκή – Εγνατία) καθώς και στα παρτέρια των πεζοδρόμων Ισαύρων, Αιμιλιανού Γραβενών και Γονατά, για την αισθητική τους αναβάθμιση, την ανάδειξη των μνημείων και τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.
 4. Δημιουργία σταθμού κοινόχρηστων ποδηλάτων για τη βελτίωση της κινητικότητας.
 5. Αναβάθμιση φωτισμού
 6. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας

Οι Ενέργειες που θα υλοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι :

 1. Τοποθέτηση επιγραφής στα πλαϊνά σόκορα των καταστημάτων
 2. Σύστημα 3dhologram display (σύστημα απεικόνισης τρισδιάστατων εικόνων η video)
 3. Σύστημα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης καταναλωτών – επισκεπτών
 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική, performance, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.ά.)