29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΗλεκτρονικός επαναληπτικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για την Ανάθεση εργασιών για ήχο –...

Ηλεκτρονικός επαναληπτικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για την Ανάθεση εργασιών για ήχο – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων προϋπολογισμού δαπάνης 57.602,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά , για την Ανάθεση εργασιών για ήχο – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 57.602,00€ με το Φ.Π.Α. , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Ν.4155/2013.

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 46/2015

      Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά ,  για την Ανάθεση εργασιών για ήχο – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 57.602,00€ με το Φ.Π.Α. ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Ν.4155/2013.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 01/09/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 03/09/2015  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Τετάρτη 9/09/2015  και ώρα 10: 30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
      Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
      Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.  Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% ( 936,62) της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος.
    Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109 1/Β, αρμόδια υπάλληλος  Α. Βιδιαδάκης  τηλ. 2313 317531 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email a.vidiadakis@thessaloniki.gr , ενώ πληροφορίες θα δίνονται από την εκάστοτε  Δ/νση που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.
    Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ