25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Ειδών Ελαιοχρωματισμού», για τις...

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Ειδών Ελαιοχρωματισμού», για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Ειδών Ελαιοχρωματισμού», για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με π.δ. 97.269,09 € με το ΦΠΑ 23%

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν Ο 49/2014

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην «Προμήθεια Ειδών Ελαιοχρωματισμού», για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με π.δ. 97.269,09 € με το ΦΠΑ 23%, προκηρύσσει πρώτο δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 17-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 20-03-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και μετά από εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης : http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν νόμιμα την κατασκευή ή/και εμπορία των δημοπρατούμενων ειδών και είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., επτάμηνης ισχύος. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας (γνωμοδότηση Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν. 3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), η κράτηση 0,10 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσόν της αξίας και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον επιμέρους ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αντίστοιχες αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες, που τις έχουν συντάξει.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης – Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, 1ος όροφος, γραφείο 109 B΄, τηλ. 2313317546, αρμόδια υπάλληλος Ζαφ. Κανελλοπούλου, με email : z.kanellopoulou@thessaloniki.gr.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(με την 5107/2014 Απόφ. Δημάρχου)


ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ