27.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιαβουλεύσεις ΠροκηρύξεωνΔημόσια Διαβούλευση την υπ'αριθμ.2/2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας...

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.2/2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 72.862,40 € με το Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.2/2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 72.862,40 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο    αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη     διαδικασία και θα αναρτώνται οι  παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της  Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:

Η διαβούλευση για την “Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 72.862,40 € με το Φ.Π.Α. 24%” με κωδικό 21DIAB000015352, έληξε και υποβλήθηκαν δύο (2) σχόλια στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ