36.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑνοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης, με τίτλο “Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας...

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης, με τίτλο “Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου- Μυκόνου- Άνδρου- Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)”.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ Ο.Τ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
(ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΒΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ)

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη ενός κτιριακού συγκροτήματος με χρήσεις κοινής ωφέλειας με εμβαδόν της τάξης των 4.700 τ.μ. και θα συμπεριλαμβάνει Βρεφονηπιακό Σταθμό και Ξενώνα Φιλοξενίας (Κοινωνική Πρόνοια), Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις), Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Χώρο Μνήμης / Αρχείο Προσφυγικής Τούμπας, Δημοτική Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κτίριο Γραφείων (Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις), Κοινοτικό Ιατρείο και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Περίθαλψη). Ο υπαίθριος χώρος του συγκροτήματος θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα συμπληρωθεί με τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, που διαχωρίζεται με πεζόδρομο από τις λοιπές χρήσεις του Ο.Τ. Το κτιριακό συγκρότημα θα διαθέτει υπόγειο χώρο δύο επιπέδων, το πρώτο επίπεδο του υπογείου θα λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο του υπογείου θα εξυπηρετήσει βοηθητικές χρήσεις του κτιρίου (αποθήκες για τη φύλαξη αρχείου, Η/Μ εγκαταστάσεις).

 Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε ε δ ώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος Προεκτιμώμενων αμοιβών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τοπογραφικό Διάγραμμα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ Τ.Α.Α.Π./164/20-7-2017, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την υπ’ αρ. 1650/28-11-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης πατήστε εδώ.

ENGLISH SUMMARY

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

«Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου-Μυκόνου-Άνδρου-Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)»

H κατάθεση του Συγκεντρωτικού-Συνοπτικού Πρακτικού και των πέντε (5) επιμέρους Πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού έγινε στις 14-05-2019 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1650/28-11-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συμμετείχαν οι εξής αρχιτέκτονες μηχανικοί:
1. Αμαλία Κωτσάκη, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, αρχιτέκτων μηχ/κός, εκπρόσωπος Δήμου Θεσσαλονίκης
3. Πρόδρομος Νικηφορίδης, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής «εκ προσωπικοτήτων»
4. Νικόλαος Γιόγιας, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ
5. Δημήτρης Γιαννίσης, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ
Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων ως προς τους όρους/απαιτήσεις του διαγωνισμού και από τη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Η υπ’ αριθ. 297/29-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΣΗΩΡ5-ΥΑΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση του αποτελέσματος αναρτάται σήμερα 31-05-2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 25 της Διακήρυξης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr, https://centre-architecture.thessaloniki.gr) και αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., του ΥΠΕΝ, του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. και του Σ.Α.Θ και στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά το άρθρο 26 της Διακήρυξης, τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr, https://centre-architecture.thessaloniki.gr), δηλαδή έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 ώρα 15.00.

Η ένσταση απευθύνεται στη Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας στην οδό Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ως ημερομηνία και ώρα κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία και ώρα του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεομοιοτυπίας ή του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Την υπ’ αριθ. 297/29-05-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΩΣΗΩΡ5-ΥΑΙ) του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά στην επικύρωση του αποτελέσματος μπορείτε να αναζητήσετε πατώντας εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ