Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης

22 Ιανουαρίου 2021 - 12:13

Για να κατεβάσετε τις εγκρίσεις των προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, πατήστε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ.

X