17.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπουΣυνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων και το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το οικονομικό έτος 2018, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαβούλευσης, στη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, στο Δημαρχείο.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Καλυψώ Γούλα, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των φορέων και τους δημότες που προσήλθαν και σημείωσε: «Η σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης απορρέει μεν εκ του νόμου, συνάδει ωστόσο με την  πολιτική της παρούσας Διοίκησης να διαβουλεύεται με την κοινωνία των πολιτών για τα θέματα της πόλης».

Ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, στην τοποθέτησή του διευκρίνισε ότι η διαδικασία γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης έχει ως κύριο στόχο να γνωστοποιήσει η Διοίκηση του Δήμου στους πολίτες τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. «Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018, αλλά και των επόμενων ετών, προσαρμόζονται και διαμορφώνονται με τρόπο, ώστε να υλοποιηθεί σταδιακά ο στρατηγικός σχεδιασμός που εκπονήσαμε με χρονικό ορίζοντα το 2030».

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς, ο οποίος ανέλυσε τους στόχους του Τεχνικού Προγράμματος για το 2018, που διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Δήμου, όσο και τους περιορισμούς που έχουν τεθεί ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες, σε συνδυασμό με τις προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων, αλλά και συλλογικών φορέων και πολιτών. «Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018, καθώς και των προηγούμενων ετών συνθέτουν έναν καμβά παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έργα που υλοποιούνται μέσα από συνέργειες και με χρηματοδότηση από εναλλακτικές πηγές», τόνισε ο Αντιδήμαρχος.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα, ως αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018, συντάχθηκε με τρόπο που να καλύπτει κύριους στόχους και προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την Διοίκηση, όπως:

  • Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
  • Ανάπτυξη των έργων αναπλάσεων του Δήμου με κατά το δυνατόν ισόρροπη κατανομή τους σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες
  • Ανάπτυξη πράσινων υποδομών προς όφελος των δημοτών
  • Ευπρεπισμό και ευταξία του δημόσιου χώρου
  • Κάλυψη αναγκών σε υποδομές εκπαίδευσης
  • Διαρκή συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων
  • Συντήρηση, εκσυγχρονισμό και λειτουργική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος για το 2018, ανέρχεται στο ποσό των 23.439.949,25€, εκ των οποίων τα 7.162.539,25€ αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα και μελέτες και τα 16.277.410€ σε νέες ενδείξεις έργων και μελετών. Τα προαναφερόμενα ποσά εξασφαλίζονται από πηγές όπως η ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), οι ανταποδοτικοί πόροι, τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας και Ελεγχόμενης Στάθμευσης, το Πρόγραμμα JESSICA και το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου, παρουσίασε στη συνέχεια το Σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων για το οικονομικό έτος 2018, για το οποίο εξήγησε ότι διαμορφώθηκε με βάση και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που εξασφάλισε η Διοίκηση του Δήμου, όπως η ένταξη σε ρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ. για την αποπληρωμή οφειλών από πρόστιμα του ΙΚΑ προηγούμενων διοικήσεων, η  άρση των μέτρων διασφάλισης εις βάρος του Δήμου από τη Δ΄ ΔΟΥ και η αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, καθώς και η επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησής τους, που είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

«Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες καλούμαστε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δήμου μας. Και με αυτά τα δεδομένα επιλέξαμε να δώσουμε βαρύτητα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, σε δράσεις που θα ανακουφίσουν τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας και θα συμβάλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα από μικρής κλίμακας σημαντικές παρεμβάσεις ή μεγαλύτερης εμβέλειας καινοτόμα έργα, όπως το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη μας».

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2018 με βάση τις πρόσφατες εγγραφές εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 397.000.000€ και σύμφωνα με την αρμόδια Αντιδήμαρχο, είναι απόλυτα ρεαλιστικός και θα είναι πλήρως ισοσκελισμένος, χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε δανειοδότηση.

Τις εργασίες της Επιτροπής έκλεισε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Καλυψώ Γούλα, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που προηγήθηκε, μέσω των παρεμβάσεων των παρευρισκόμενων, καθώς και για την ενισχυμένη συμμετοχή φορέων και δημοτών. «Θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία σας στη σημερινή διαδικασία, μεταξύ άλλων, και για το γεγονός ότι γίνατε όλοι γνώστες τόσο των συνεχιζόμενων προσπαθειών που καταβάλλει η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για μια χρηστή διαχείριση των οικονομικών δεδομένων, όσο και των εμποδίων που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, όπως λ.χ. των συνεπειών της υπεξαίρεσης, οι οποίες κάθε άλλο παρά έχουν εξαλειφθεί», τόνισε χαρακτηριστικά η Καλυψώ Γούλα.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού και απαρτίζεται από 49 μέλη, εκ των οποίων τα 37 είναι εκπρόσωποι φορέων της πόλης και τα 12 δημότες που επιλέχθηκαν κατόπιν κλήρωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φορείς που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή είναι:

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο ΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β.Ε., Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε., Εμπορικός Σύλλογος, Ένωση Ξενοδόχων, Ομοσπονδία Εμπορίου – Παραγωγικότητας -Επιχειρηματικότητας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων ΕΔΟΘ, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Αλεξάνδρειο ΑΤΕΙ, ΚΕΠΚΑ, ΕΚΠΟΙΖΩ, ΕΣΑμεΑ Β.Ε., Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης, Κίνηση Πέντε Μουσείων, Κ.Θ.Β.Ε., Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών, Ε.Μ.Σ., Ο.Λ.Θ., Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Ο.Α.Σ.Θ., Ο.Φ.Θ., ΟΣΕΘ, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θαλάσσης, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Πρωτοβουλία Πολιτών «Επανάχρηση Θεσσαλονίκης», Thessaloniki Convention Bureau.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ