25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠεριεχόμενοGISΟ Δήμος Θεσσαλονίκης με τη μορφή γεω-κόμβου (GeoHUB)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη μορφή γεω-κόμβου (GeoHUB)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατά την Γ’ προγραμματική περίοδο (ΚτΠ – Γ’ ΚΠΣ) ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό τις υποδομές του και τις υπηρεσίες του σε θέματα ΤΠΕ στοχεύοντας στην βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου, μέσω τεχνολογιών που βασίζονται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

Η νέα πλατφόρμα έχει άμεση συμπληρωματικότητα με την υπάρχουσα Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων του Δήμου και αφορά στον εκσυγχρονισμό αυτής της υποδομής και την αλλαγή της επιχειρησιακής της λογικής με τη χρήση νέων τεχνολογιών και λογικές διαμοιρασμού και συνεργασιών.

Το διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (WebGIS) υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους συστημάτων, είτε αυτά είναι συστήματα αρχείων (system of record) είτε συστήματα που εμπλέκουν ανθρώπους και συνεργασίες μεταξύ αυτών (system of engagement) είτε συστήματα που κύριο σκοπό έχουν την διορατικότητα και τη μελλοντική επαύξηση δυνατοτήτων (system of insight).

Η «κοινωνία» του GIS πλέον αποτελεί μία «ανοικτή» προσέγγιση δράσεων που σκοπό έχει την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων λειτουργιών. Τάσεις όπως ο διαμοιρασμός των πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων ενός Φορέα καταλήγουν σε ένα πιο αποδοτικό αποτέλεσμα με πιο διαφανή τρόπο, επιλύοντας και δίνοντας μία ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών της κοινωνίας. Για να προχωρήσει επομένως σε μία τέτοια προσέγγιση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να γνωρίσει για αρχή το σημείο από το οποίο έχει τη θέληση να αρχίσει την αναδιοργάνωση του με εργαλεία όπως το GIS, εφαρμόζοντας μία στρατηγική, δίνοντας εφικτές λύσεις και αναπτύσσοντας ισχυρές συνεργασίες με εταίρους.

Το λειτουργούν μοντέλο του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, υποστηρίζει τις Δημοτικές Υπηρεσίες σε τομείς των αρμοδιοτήτων τους που απαιτούν καταχώρηση, ανάκτηση και ανάλυση γεωγραφικών πληροφοριών. Ταυτόχρονα, το Σύστημα υποστηρίζει την διαδικασία του σχεδιασμού στα επίπεδα του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, ενώ παρέχει γεωγραφικές πληροφορίες  και στους Δημότες, μέσω του Διαδικτύου. Τα υποσυστήματα της Υποδομής Γεωπληροφορίας του Δήμου, εξυπηρετούν διακριτούς, αλλά αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους. Το μεν Web GIS τον εντοπισμό, τη θέαση και τη φιλικότητα με φορητές συσκευές, η δε Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Spatial Data Infrastructure – SDI) τη διάχυση δεδομένων, μέσω προσωποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου (web services).

Το όραμα

Ένα G.I.S, με την προοπτική της Επιχειρησιακής λειτουργίας και νοημοσύνης (BI), θα είναι σε θέση να συνεργαστεί με άλλα προηγμένα συστήματα (ERP κ.λπ.) του Δήμου, ώστε να διερευνηθούν οι ευκαιρίες για τη μόχλευση των υφιστάμενων πόρων του Οργανισμού σε μικρότερες μονάδες της γενικής κυβέρνησης, που δεν έχουν δικά τους συστήματα. Επομένως, υλοποιώντας τη γενικότερη προσέγγιση ενός Μητροπολιτικού Δήμου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα μπορεί να παρέχει φιλοξενία, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, για να εξυπηρετήσει με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), άλλους Φορείς.

Διαγραμματικά, το μοντέλο ενός Γεω-κόμβου, απεικονίζεται ως :

Η εργασία που παράγεται από το Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας Στρατηγικής πάνω στα “Ανοικτά” Γεωχωρικά δεδομένα, σε συνεργασία με το Γραφείο “Αστικής Ανθεκτικότητας” του Δήμου και το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτέλεσε το έναυσμα για τη σύνταξη και την έκδοση του άρθρου με τίτλο “Open Data Helping City Improve Operations and Enhance Resilience”, στο Παγκοσμίου εύρους και κλίμακας περιοδικό ArcUser (τεύχος Άνοιξης – Spring, 2017).

Το άρθρο αυτό περιγράφει τη φιλοδοξία που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να βελτιώσει τον διαμοιρασμό των πληροφοριών και τη συνεργατικότητα,, να διαδώσει τη δημόσια χρήση των δεδομένων αλλά και να δομήσει μία πληροφοριακή πλατφόρμα, η οποία εύκολα και με οπτικά μέσα, αναλύσεις και ανάπτυξη εφαρμογών να προάγει την μόχλευση της τεχνολογίας.

Η πλατφόρμα αυτή θα έχει ως κέντρο της τους ανθρώπους και τις ροές των εργασιών, και όχι απλά τη τεχνολογία. Θα απευθύνεται στην ηγεσία και τα στελέχη του Δήμου, στους πολίτες και τις κοινότητες, στις τοπικές επιχειρήσεις και τις start-ups και τέλος στα Πανεπιστήμια.

Στο άρθρο αυτό (μπορείτε να το δείτε εδώ), δίνεται έμφαση στο όραμα και στόχο του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει τεθεί σχετικά με την υλοποίηση ενός Γεω-κόμβου (GeoHUB), ο οποίος θα συγκεντρώνει τα γεωχωρικά και μη δεδομένα της πόλης σε μια πλατφόρμα, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε real-time επίπεδο, να ενημερώνονται συνεχώς με δεδομένα απευθείας από την πόλη ως υπηρεσία, και όχι ως μια στατική θέση μεταφόρτωσης και να δημιουργούν δυναμικές εφαρμογές on-the-fly. Το GeoHub, θα μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε πόλη που θα παρουσιάζει μία θετική εικόνα για την Αστική Ανάπτυξη, θα περάσει από την ανάπτυξη υποδομών στις υποδομές ανάπτυξης, θα στηρίξει τις επιδόσεις της και θα πρωτοπορήσει περισσότερο στα “Ανοικτά” δεδομένα και στους πολίτες της καινοτομίας. Επιπλέον, το GeoHUB, θα αποτελέσει την “έξυπνη” εξειδίκευση και τη σημερινή state-of-the-art λύση παγκοσμίως για Οργανισμούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία των G.I.S, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων στις διάφορες προκλήσεις που πρόκειται να συναντήσει, ενισχύοντας έτσι την “Ανθεκτικότητά” της (Resilience).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ