19.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΗ IBM για τη χάραξη στρατηγικής αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων του Δήμου...

Η IBM για τη χάραξη στρατηγικής αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης προς όφελος των πολιτών

Εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της έκθεσης που συνέταξε η ΙΒΜ για τη χάραξη μιας στρατηγικής αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων προς όφελος των πολιτών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, του Πρύτανη του ΑΠΘ, Περικλή Μήτκα, της Αντιδημάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Λίνας Λιάκου, του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Καινοτομίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, Σίμου Μπενσανσών και υψηλόβαθμων στελεχών της ΙΒΜ.

Η Έκθεση συντάχθηκε από ομάδα εμπειρoγνωμόνων της IBM στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της IBM «Smarter Cities Challenge», ενός προγράμματος παροχής δωρεάν (pro bono) συμβουλευτικών υπηρεσιών για δήμους και περιφέρειες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια για την αντιμετώπιση ζητημάτων προτεραιοτήτων των δήμων, με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας συνεργατικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτών προ

τύπων για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων με το οικοσύστημα της πόλης (πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, πολίτες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.α.).

Βασιζόμενη στις πληροφορίες και δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με περισσότερους από 30 εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΙΒΜ κατέληξε σε πέντε βασικούς άξονες για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων και των προκλήσεων που τέθηκαν από το Δήμο:

· Αναδιοργάνωση των διευθύνσεων πληροφορικής υποδομής του Δήμου προκειμένου να εφαρμοστούν πολιτικές και πρακτικές ανοικτών δεδομένων: Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητος κρίθηκε ο διορισμός Chief Data Officer και η σύσταση γραφείου Chief Data Officer (OCDO) για τη διαχείριση της στρατηγικής και την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων

· Ενίσχυση ενός περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία: Προτείνεται σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ανοικτών Δεδομένων η οποία θα κατευθύνει την κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασία.

· Χάραξη στρατηγικής ανοιχτών δεδομένων με απαραίτητη εδραίωση συστηματικής συνεννόησης μεταξύ των διευθύνσεων του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων. Ο CDO και η Συντονιστική Επιτροπή θα πρέπει αρχικά να εστιάσει σε δύο ή τρείς τομείς δράσης προτεραιότητας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικονομική, κοινωνική ή πολιτική αξία. Μάλιστα, με σκοπό να βοηθήσει τον Δήμο και τους εμπλεκόμενους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΙΒΜ κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Θεσσαλονίκη διεξήγαγε εργαστήριο/workshop με μεθοδολογία Design Thinking της ΙΒΜ για τον τομέα του Τουρισμού έτσι ώστε να εντοπιστούν τα δεδομένα εκείνα που θα δημιουργούσαν την μεγαλύτερη αξία για το Δήμο στον εν λόγω τομέα και να μπορεί να αξιοποιηθεί εκ νέου η μέθοδος και για άλλους τομείς προτεραιότητας.

· Καθιέρωση μιας διαδικασίας δημοσίευσης και ενός μοντέλου ωριμότητας για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων, με την αξιοποίηση προτεινόμενων βέλτιστων πρακτικών από άλλες επιτυχημένες υλοποιήσεις του εξωτερικού.

· Αντιμετώπιση των περιορισμένων πόρων με επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες και διαχείριση αλλαγών: Καθιέρωση ενός προγράμματος εκπόνησης διπλωματικών εργασιών από φοιτητές με υψηλά προσόντα σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια της παρουσίασης, και πάνω στη βάση της συγκεκριμένης πρότασης της ΙΒΜ, ανακοινώθηκε η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη σύσταση Συμβουλίου Ανοιχτών Δεδομένων ενώ ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο Πρύτανης του ΑΠΘ προσκάλεσαν από κοινού τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεισφέρουν στη συγκρότησή του.

Ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, αφού ευχαρίστησε την ΙΒΜ για το ολοκληρωμένο πλάνο προτάσεων που εκπόνησε, δήλωσε: «Η συγκέντρωση και αξιοποίηση πολλαπλών δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης. Για να γίνει αυτό, είναι βέβαια απαραίτητη η συνεργασία και με άλλους φορείς αλλά και η ενημέρωση των πολιτών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες που του δίνονται και καλεί τους φορείς της πόλης να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία».

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Περικλής Μήτκας, από την πλευρά του τόνισε: «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αγκάλιασε από την αρχή την πρωτοβουλία του Δήμου για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων. Πιστεύουμε ως πανεπιστήμιο, ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να ανοίξει τα δεδομένα προς όφελος του πολίτη δίνοντας ευκαιρίες- κυρίως σε νέους ανθρώπους για την άνθιση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Το ΑΠΘ μαζί με τον Δήμο θα συνεργαστεί για να στηθεί το εν λόγω Συμβούλιο αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία που έχει σε ανάλογα έργα».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου, Σπύρος Πουλίδας, δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μπουτάρη για την ευκαιρία που μας έδωσε να θέσουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη των κορυφαίων ταλέντων της ΙΒΜ στη διάθεσή της Θεσσαλονίκης, ώστε να συνεισφέρουμε στην προσπάθειά της να εδραιωθεί ως πρωτοπόρος στη χρήση των ανοικτών δεδομένων. Το γεγονός ότι ήδη προχώρησε στην υιοθέτηση πρότασης που απορρέει από την εν λόγω έκθεση σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο κύρους, όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει την πάγια δέσμευση του Δήμου Θεσσαλονίκης να ενισχύσει την καινοτομία σε τοπικό επίπεδο και να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες».

Δείτε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης.

Παρουσίαση IBM

Παρουσίαση τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παρουσίαση τμήματος GIS

Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκθεσης της IBM για τη χάραξη στρατηγικής αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης προς όφελος των πολιτών

Την επιλογή της Θεσσαλονίκης για ένταξη στο πρόγραμμα «Smarter Cities Challenge» (@CitiesChallenge), ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, η IBM.
Στην πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην ΙΒΜ παρουσίασε το όραμά του για μια «Έξυπνη Πόλη», επικεντρώνοντας στην ανάγκη για συνεργασία και συνέργεια όλων των φορέων της πόλης στο πεδίο της ανταλλαγής και της κοινής χρήσης δεδομένων του κάθε φορέα. Η πρόκληση που θέλει να αντιμετωπίσει η Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή της ΙΒΜ είναι να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα, συνεργατικού χαρακτήρα (δηλαδή, όλοι οι φορείς της πόλης θα συνεισφέρουν δεδομένα τους), η οποία θα παρέχει ανοιχτά δεδομένα (π.χ. για τον τουρισμό, τα αξιοθέατα, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, την κυκλοφορία, τα απορρίμματα, οικονομικά στοιχεία, κ.ο.κ.) προς χρήση από όλους (μεμονωμένους πολίτες, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, φορείς λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συλλογικούς φορείς, κ.ά.).
Η ψηφιακή, συνεργατική πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα στον μέσο πολίτη να έχει ανά πάσα στιγμή έναν μεγάλο όγκο στοιχείων και πληροφοριών για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στους ερευνητές και ακαδημαϊκούς να υποστηρίξουν τις έρευνές τους, ενώ θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών που διευκολύνουν την καθημερινότητα και κατά συνέπεια θα δώσει τη δυνατότητα σε έναν ολόκληρο κλάδο να αναπτυχθεί, συμβάλλοντας έτσι στη και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, η συνεργατική πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων οδηγεί στη διαφάνεια, στη συμμετοχικότητα και στη λογοδοσία, ενώ επιτρέπει στους συμμετέχοντες φορείς να ελέγχουν, να επανασχεδιάζουν και να βελτιώνουν τόσο τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όσο και τις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών και δράσεών τους.
Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών ψηφιακών υπηρεσιών προς τους Θεσσαλονικείς, αλλά και η τοπική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Smarter Cities Challenge» της ΙΒΜ, η εταιρεία παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δήμους και περιφέρειες ανά τον κόσμο, προκειμένου να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα της περιοχής τους.

Μετά την επιλογή του Δήμου Θεσσαλονίκης και την ένταξή του στο πρόγραμμα «Smarter Cities Challenge», ομάδα έξι εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων συμβούλων της εταιρείας θα επισκεφθεί την πόλη στις αρχές Νοεμβρίου. Η αντιπροσωπεία της ΙΒΜ θα συνεργαστεί με τα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης και τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος μπορεί να δημιουργήσει τη συνεργατική ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων με το οικοσύστημα της πόλης (πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, πολίτες κ.ά.).

Ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ΙΒΜ που επέλεξε τον Δήμο Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα «Smarter Cities Challenge». Επισήμανε ότι η πρωτοβουλία του Δήμου να μετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της δημοτικής Αρχής για δικτύωση και συνέργειες με διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις που μπορούν να συνεισφέρουν τεχνογνωσία στη Θεσσαλονίκη. Υπενθύμισε, τέλος, τη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου να στραφεί προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπονώντας ένα στρατηγικό σχέδιο για την μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε «Έξυπνη Πόλη», υπό την εποπτεία αρμόδιου Αντιδημάρχου και του Chief Digital Officer του Δήμου, με την υποστήριξη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. «Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα που επιχειρεί να φέρει κοντά όλους τους φορείς της πόλης για να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της ανοιχτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των ανοιχτών δεδομένων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας και στοχεύει να κινητοποιήσει όλη την πόλη, ώστε όλοι μαζί να παρέχουμε δεδομένα για να παραχθεί έτσι αξία για την πόλη».
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου, Σπύρος Πουλίδας, αναφέρει ότι η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν ιδιαίτερα ελκυστική και αποτέλεσε πρόκληση για την εταιρεία, η οποία θα θέσει τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία της στη διάθεση του Δήμου. «Η εν λόγω συνεργασία αποβλέπει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στον πολίτη και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης», τονίζει ο κ. Πουλίδας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ