17.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπουΈγκριση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2019 από...

Έγκριση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2019 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, χθες, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στη διάρκεια της 28ης τακτικής του συνεδρίασης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, επισήμανε ότι το προτεινόμενο Τεχνικό πρόγραμμα, ως σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου Προϋπολογισμού για το έτος 2019, είναι συμβατό με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθμόν 729/25-05-2017 Α.Δ.Σ. και έχει στόχους που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιδιώκει κατά κύριο λόγο τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων  υποδομών, αλλά και την υλοποίηση νέων έργων με έμφαση στη δυναμική που αυτά φέρνουν για την ανάπτυξη της πόλης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

Κατά την παρουσίαση της εισήγησής του, ο Θανάσης Παππάς, τόνισε ότι «η Στρατηγική του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο προγράμματος για τη ‘’Θεσσαλονίκη 2030’’, υλοποιείται σταδιακά μέσα από ποικίλες δράσεις και έργα σε όλο το διάστημα της παρούσας θητείας. Η διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού πλαισίου περνά μέσα από τους στόχους του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας. Η διεύρυνση του δημόσιου χώρου, η διασύνδεση των πολεοδομικών αναπλάσεων με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις συνιστούν το μείγμα που θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής» τόνισε ο Αντιδήμαρχος.

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος για το 2019 ανέρχεται στο ποσό των 20.745.481,92€ εκ των οποίων τα 10.740.521.17€ αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα και μελέτες και τα 10.004.960,75€ σε νέες ενδείξεις έργων και μελετών. Τα προαναφερόμενα ποσά εξασφαλίζονται από πηγές όπως η ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), οι ανταποδοτικοί πόροι, τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας και Ελεγχόμενης Στάθμευσης, το Πρόγραμμα JESSICA, το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ΕΣΠΑ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα συντάχθηκε με τρόπο που να καλύπτει βασικούς στόχους και παρεμβάσεις στρατηγικής προτεραιότητας που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση, όπως:

 • Πολεοδόμηση περιοχών όπως οι Λαχανόκηποι, η Ν.Α. Πύλη-Ν. Ελβετία, η ανάπτυξη του νέου Εκθεσιακού Κέντρου της ΔΕΘ
 • Ανάκτηση του δημοσίου χώρου και απόδοση δημόσιων χώρων από την ΕΤΑΔ στον δήμο και στο παραλιακό μέτωπο
 • Δημιουργία αναπτυξιακού πλάνου για την ευρύτερη περιοχή Ποσειδωνίου-Μεγάρου Μουσικής
 • Μεταβολή της κατάστασης στους Ομίλους, με δημιουργία σύγχρονων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
 • Λειτουργία της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας
 • Δημιουργία μιας αναστρέψιμης εξέδρας λίγων μέτρων (ντεκ)στην παλιά παραλία
 • Λειτουργική ένταξη των σταθμών του μετρό στις αστικές αναπλάσεις και κυρίως ανάδειξη της συνύπαρξης των αρχαιοτήτων με τους σταθμούς
 • Τερματικός σταθμός στη Ν. Ελβετία με τη δημιουργία μεταφορικών εξυπηρετήσεων και ανάδειξη της Ν.Α. Πύλης ως πόλου μητροπολιτικού άλσους και αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Διαμόρφωση της περιοχής Αχειροποιήτου
 • Αναβάθμιση του ιστορικού άξονα της οδού Εγνατία
 • Ένταξη όλων των σταθμών του μετρό, λειτουργικά και αισθητικά στην περιβάλλουσα περιοχή
 • Διαμόρφωση της «αρχαιολογικής πλάζας» στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου
 • Δημιουργία νέων δημοσίων χώρων
 • Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
 • Λήψη μέτρων κυκλοφοριακής βελτίωσης
 • Δημιουργία μικρών και μεγαλύτερων χώρων πρασίνου
 • Βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων ποδηλατόδρομων
 • Δημιουργία πράσινων δωμάτων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα δημοτικά κτίρια
 • Συντήρηση-αναβάθμιση υφισταμένων  αλλά και δημιουργία νέων παιδικών χαρών
 • Ανάπτυξη ενός συνδυασμένου συστήματος για την κυκλοφορία και τη στάθμευση.

Ιδιαίτερη έμφαση, όσον αφορά τη χωρική διάσταση του προγράμματος, δίνεται στην υλοποίηση έργων σε δύο ευαίσθητες περιοχές του δήμου, την 2η Δημοτική Κοινότητα που περιλαμβάνει επτά παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής και την αναζωογόνηση της κατοικίας και της επιχειρηματικότητας και την εκπόνηση ειδικού προγράμματος για την Άνω Πόλη, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του προστατευόμενου οικισμού.

Επιπλέον χαρακτηριστικά του Τ.Π. 2019 αποτελούν τα εξής:

 • Η ενσωμάτωση στη φιλοσοφία του όλων των κυρίαρχων κατευθύνσεων για το σχεδιασμό των σύγχρονων αστικών κέντρων (αύξηση πρασίνου, προσβασιμότητα, βιώσιμη κινητικότητα, ανθεκτικότητα)
 • Η μέριμνα για την αλληλουχία έργων που υλοποιήθηκαν τα περασμένα χρόνια και συμπληρώνονται, βελτιώνονται ή γίνονται πιο λειτουργικά με τα προτεινόμενα
 • Η έμφαση στον τομέα της συντήρησης, που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και των δημόσιων χώρων
 • Η ανάπτυξη των έργων αναπλάσεων σε όλη την έκταση του Δήμου

Αναλυτικά, τα κυριότερα σημεία του Τ.Π. 2019, ανά τομέα συνοψίζονται ως εξής:

Σχολική Στέγη:

 • Προσθήκη πτέρυγας και ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου στο 106ο δημοτικό σχολείο
 • Ανέγερση νέων νηπιαγωγείων στην οδό Καπετάν Άγρα και στην οδό Λαχανά
 • Υλοποίηση μελετών για την αποκατάσταση δύο διατηρητέων σχολικών συγκροτημάτων (Ικτίνου και Συγγρού) του διατηρητέου Γυμνασίου της Κριεζώτου καθώς και για την ανέγερση ενός λυκείου στην περιοχή των τροχιοδρομικών και ενός ειδικού σχολείου στην Κάτω Τούμπα
 • Παράλληλα, εκπονούνται μελέτες για την ανέγερση άλλων δύο νηπιαγωγείων, στην Τριανδρία και στα τροχιοδρομικά

Κοιμητήρια:

 • Ανάπλαση των χώρων πρασίνου, αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του ηλεκτροφωτισμού, ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης των ομβρίων και ο περιφερειακός φωτισμός των Κοιμητηρίων

Καθαριότητα:

 • Κατασκευή θυλάκων κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία της πόλης
 • Κατασκευή ορυγμάτων για την τοποθέτηση υπόγειων κάδων στο Ιστορικό Κέντρο και
 • Αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του αμαξοστασίου

Το Τεχνικό Πρόγραμμα βασίστηκε σε διασφαλισμένους πόρους από τρίτες πηγές χρηματοδότησης, χωρίς επιβάρυνση των ίδιων πόρων του Δήμου, όπως:

 • 2.016.267,71€ από ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
 • 1.054.958,37€ από ΣΑΤΑ σχολείων
 • 2.982.625,97€ από ανταποδοτικούς πόρους
 • 57.400,00 € από ΤΑΠ (Τέλη Ακίνητης Περιουσίας Ν.2130/93)
 • 864.376,87 € από ΔΕΠΑ Α.Ε.(Ειδικό Τέλος 10% Ν.2364/95 άρθρο 5)
 • 4.090.909,17€ από ανταποδοτικά έσοδα Κοιμητηρίων
 • 80.797,65€ Πρόγραμμα JESSICA
 • 444.408,53€ Τέλη Ελεγχόμενης Στάθμευσης
 • 3.432.154,94€ ΕΤΕπ
 • 1.198.800,38€ Π.Δ.Ε (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για έργα ΕΤΕπ)
 • 2.885.683,5 €  ΕΣΠΑ
 • 1.145.500€  Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
 • 297.724,63€ Πρόγραμμα Θησέας (χρηματικό υπόλοιπο)
 • 193.874,2€ Λοιποί Πόροι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ