26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπουΈγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2018 από το...

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2018 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, στη διάρκεια της 26ης   Ειδικής Συνεδρίασης.

Ο προϋπολογισμός, συνολικού ύψους 397.000.000€, είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός και καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ύφεση των προηγούμενων ετών, τις ειδικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος οφείλει να μειώσει τις δαπάνες λειτουργίας και επενδύσεων του, και με γνώμονα την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών, την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών καθώς και την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Ο προϋπολογισμός του 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 17.600.000,00€ σε ποσοστό 4,64% σε σχέση με τον εγκεκριμένο αρχικό προϋπολογισμό του 2017 (ύψους 379.400.000€).

Η αύξηση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα ανά κατηγορία εσόδου:

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018
ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ 2017 ΕΣΟΔΑ 2018 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
Τακτικά έσοδα (0) 130.769.242,55 132.903.961,46 1,63% 2.134.718,91
Έκτακτα έσοδα (1) 20.615.837,41 22.511.225,14 9,19% 1.895.387,73
Έσοδα παρελθόντων ετών βεβαιωμένα για πρώτη φορά (2) 14.829.416,49 14.748.795,06 -0,54% -80.621,43
Εισπράξεις από Διάφορες απαιτήσεις και ΠΟΕ (3) 141.033.826,23 146.695.558,94 4,01% 5.661.732,71
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (4) 36.526.929,77 36.957.012,55 1,18% 430.082,78
Χρηματικό υπόλοιπο (5) 35.624.747,55 43.183.446,85 21,22% 7.558.699,30
ΣΥΝΟΛΟ 379.400.000,00 397.000.000,00 4,64% 17.600.000,00

Αντίστοιχα, παρουσιάζεται μείωση σε ποσοστό 8,57% (ύψους 434.204.758,51€)  σε σχέση με τον διαμορφωθέντα κατά την 31η Αυγούστου 2017 προϋπολογισμό, κατόπιν πέντε αναμορφώσεων, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-8-2017 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2017            (31-8-2017) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2018 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
0 169.340.089,75 132.903.961,46 -21,52% -36.436.128,29
1 24.699.121,52 22.511.225,14 -8,86% -2.187.896,38
2 16.212.330,11 14.748.795,06 -9,03% -1.463.535,05
3 141.758.784,38 146.695.558,94 3,48% 4.936.774,56
4 37.003.939,77 36.957.012,55 -0,13% -46.927,22
5 45.190.492,98 43.183.446,85 -4,44% -2.007.046,13
ΣΥΝΟΛΟ 434.204.758,51 397.000.000,00 -8,57% -37.204.758,51

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου, επισήμανε ότι τα οικονομικά των Δήμων βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καθώς η οικονομική κρίση που περνά η χώρα, μας οδηγεί στην αποδυνάμωση της άσκησης των βασικών τους αρμοδιοτήτων και της κάλυψης των υποχρεωτικών τους δαπανών και τόνισε: «Μέσα σ’ αυτό το δύσκολο πλαίσιο και την υπάρχουσα αρνητική συγκυρία καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής. Τα κυριότερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού είναι οι περικοπές θεσμοθετημένων πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, η μη απόδοση των πόρων που αναγράφονται στο νόμο του Καλλικράτη (λ.χ. από φορολογία), η κάλυψη οριζόντιων πολιτικών από τους ΚΑΠ (φύλαξη και λειτουργικά σχολείων, ΚΕΠ) και κατά συνέπεια η αύξηση του λειτουργικού κόστους, οι μειωμένοι πόροι από το ΕΣΠΑ, η μη κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλα πολλά«

»Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες καλούμαστε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου μας. Και με αυτά τα δεδομένα επιλέξαμε να δώσουμε βαρύτητα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, σε δράσεις που θα ανακουφίσουν τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας και θα συμβάλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα από μικρής κλίμακας σημαντικές παρεμβάσεις ή μεγαλύτερης εμβέλειας καινοτόμα έργα, όπως το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη» δήλωσε η Αντιδήμαρχος.

Αναφερόμενη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ίδια επισήμανε ότι, αυξήθηκε κατά 8%, αγγίζοντας το ποσό των 22.000.000€ το 2018, αποτυπώνοντας παράλληλα τη βούληση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών του.

Η Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου, παρουσίασε στη συνέχεια το Σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων για το οικονομικό έτος 2018, για το οποίο εξήγησε ότι διαμορφώθηκε με βάση και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που εξασφάλισε η Διοίκηση του Δήμου, όπως η ένταξη σε ρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ. για την αποπληρωμή οφειλών και μειώσεων προστίμων του ΙΚΑ που προέκυψαν από τη γνωστή υπόθεση της υπεξαίρεσης, η  άρση των μέτρων διασφάλισης εις βάρος του Δήμου από τη Δ΄ ΔΟΥ και η αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, και επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησής τους, που είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επιπλέον, παρουσιάζοντας αναλυτικά επιμέρους στοιχεία του Προϋπολογισμού, η Αντιδήμαρχος προχώρησε στις ακόλουθες επισημάνσεις:

Ο τομέας της Κοινωνικής Πολιτικής, ως ξεχωριστό σκέλος των υπηρεσιών του Δήμου, ενισχύθηκε κατά 6,42% και έφθασε στα  45.100.000€ με την ενίσχυση των δομών στήριξης και φιλοξενίας προσφύγων μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος REACT, το οποίο θα συνεχίσει τη δράση του και για το 2018, όπως επίσης και την ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων σίτισης, περίθαλψης και στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, των Κοινωνικών Ιατρείων στην Τριανδρία, με παράλληλο δείγμα ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, τη μείωση των δημοτικών  τελών κατά 5% και των τελών κοιμητηρίων κατά 15%, στις οποίες προβαίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το 2018. Επίσης, ο τομέας Πολιτισμού και Τουρισμού παραμένει στα περυσινά επίπεδα.

Όσον αφορά στην επιχορήγηση των Δήμων που προέρχονται από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) η  αρμόδια Αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι έχουν υποστεί μείωση της τάξης του 40%. Συγκεκριμένα, από το 2011 με επιχορήγηση στα 58.429.072€, οι πόροι σταδιακά μειώθηκαν στο ποσό των 34.163752€ έως και το οικονομικό έτος 2016, ενώ  το 2017  παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο.

Καταλήγοντας, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπογράμμισε: «Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018 παραμένει υγιής, προφανώς ισοσκελισμένος με ικανά και επαρκή χρηματικά διαθέσιμα, δίνοντας βάρος στην κοινωνική πολιτική και στα τεχνικά έργα με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη».

Τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που παρουσιάζει μείωση κατά  8,57% για το οικονομικό έτος 2018, σε σύγκριση με τα διαμορφωθέντα ποσά του προϋπολογισμού του 2017, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις 31 Αυγούστου 2017, παρουσιάζουν τις ακόλουθες μεταβολές:

Όσον αφορά στα έσοδα:

 • Τα τακτικά έσοδα μειώνονται σε ποσοστό 21,50% που προκύπτει από μεταβίβαση της πληρωμής δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους από τη μείωση των τελών κοιμητηρίων, την μη εγγραφή ποσού που αφορά τέλη διαφήμισης και στο 15% του ΤΑΠ
 • Τα έκτακτα έσοδα μειώνονται σε ποσοστό 6,65%, ως αποτέλεσμα αυξομειώσεων που προκύπτουν από, την εγγραφή μόνο του ανείσπρακτου μέρους του προγράμματος επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την αύξηση του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των προστίμων από παράνομη στάθμευση
 • Τα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά μειώνονται κατά 9,03%, ποσοστό που προκύπτει από την αντίστοιχη μείωση, παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), των τελών καθαριότητας και φωτισμού, των εσόδων από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τελών και προστίμων κοινοχρήστων χώρων, ενώ αυξήθηκαν τα έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ΠΟΕ.
 • Οι εισπράξεις από δάνεια και οι απαιτήσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη αυξάνονται σε ποσοστό 3,48% εξαιτίας της αύξησης των εισπράξεων από δάνεια της ΕΤΕπ για έργα υποδομών, στη μείωση των εισπράξεων από δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς για τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού και στην αύξηση των εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
 • Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και οι επιστροφές χρημάτων διατηρούνται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα
 • Το χρηματικό υπόλοιπο παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 4,44%, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στη μείωση του προβλεπόμενου υπολοίπου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από το ΕΣΠΑ, από τα έκτακτα έσοδα για τη γενικότερη κάλυψη δαπανών του Δήμου και στην αύξηση από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

Όσον αφορά στα έξοδα:

 • Οι αποδοχές του προσωπικού και των αντίστοιχων εισφορών στα ταμεία μειώνονται σε ποσοστό 5,9%, λόγω της μείωσης του κόστους μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και της μεταφοράς δαπάνης μισθοδοσίας των Παιδικών Σταθμών στις δαπάνες του προγράμματος ΕΣΠΑ
 • Οι αποδοχές όλων των υπαλλήλων σε σχέση με υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα αυξάνονται κατά 82.000€ περίπου, αύξηση η οποία αποτυπώνεται στις ανταποδοτικές και στις τεχνικές υπηρεσίες
 • Μειώνονται κατά 5% οι λοιπές ελαστικές δαπάνες
 • Οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης μειώνονται σε ποσοστό 20%, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των προνοιακών επιδομάτων
 • Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώνονται στα 44.934.249,06€ και αναλυτικά: α) 17.342.361,67€ για απαλλοτριώσεις και προμήθεια παγίων (αύξηση 38,4%) β) 22.009.949,25€, τεχνικό πρόγραμμα αύξηση 8% και γ) 5.581.938,14€ πρόγραμμα ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018:

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2017

ως 31-08-2017

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2017

ως 31-08-2017

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΘΕΝΤΑ 2018
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 169.340.089,75 105.628.477,45 163.000.849,25 132.903.961,46
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 24.699.121,52 10.401.003,45 19.379.898,39 22.511.225,14
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 16.212.330,11 16.694.719,83 12.796.410,70 14.748.795,06
 

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 141.758.784,38 141.035.332,43 3.427.398,62 146.695.558,94
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 37.003.939,77 22.005.744,47 33.423.185,03 36.957.012,55
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 45.190.492,98 45.190.492,98 45.190.492,98 43.183.446,85
  ΣΥΝΟΛΟ 434.204.758,51 340.955.770,61 277.218.234,97 397.000.000,00

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2017

ως 31-08-2017

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2017

ως 31-08-17

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΘΕΝΤΑ 2018
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 213.670.425,77 123.463.730,10 191.084.943,36 170.828.765,61
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 35.680.951,23 3.004.552,47 3.701.247,67 44.934.249,06
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 183.852.739,29 28.025.814,75 39.248.597,09 181.088.199,10
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000.642,22 0,00 0,00 148.786,23
  ΣΥΝΟΛΟ 434.204.758,51 154.494.097,32 234.034.788,12 397.000.000,00

Το συνολικό ποσό των μεταβιβαζομένων κονδυλίων του προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων κατά το έτος 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 3.893.750,73€ (ποσοστό 1,88% σε σχέση με το 2017), ενώ με βάση τα αρχικά προϋπολογισθέντα ποσά, αφαιρουμένων των μεταβιβαζόμενων κονδυλίων που αντιστοιχίζονται ισόποσα στο σκέλος εσόδων και εξόδων (όπως προνοιακά επιδόματα, ΚΑΠ, κληροδοτήματα, αποδόσεις κρατήσεων, προβλέψεις μη είσπραξης) το σύνολο του προϋπολογισμού του 2018 εμφανίζει ποσοστό αύξησης 7,96%, ποσού  13.706.249,27€ σε σχέση με το 2017, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ (ισόποσα αντιστοιχισμένα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων) 2018 2017 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 207.870,48 207.870,48 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 623.444,04 623.444,04 0,00%
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.438.080,00 2.438.080,00 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΟΒΡΕΠΟΜ 1.221.181,92 1.221.181,92 0,00%
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΑ 33.805.125,21 32.359.051,39 4,47%
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 232.824,15 199.708,32 16,58%
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 33.703.012,55 33.256.729,77 1,34%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 138.876.737,89 136.908.459,59 1,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 211.108.276,24 207.214.525,51 1,88%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 397.000.000,00 379.400.000,00 4,64%
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 185.891.723,76 172.185.474,49 7,96%

Το συνολικό ποσό των μεταβιβαζομένων κονδυλίων του προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων κατά το έτος 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 3.893.750,73€ (ποσοστό 1,88% σε σχέση με το 2017), ενώ με βάση τα αρχικά προϋπολογισθέντα ποσά, αφαιρουμένων των μεταβιβαζόμενων κονδυλίων που αντιστοιχίζονται ισόποσα στο σκέλος εσόδων και εξόδων (όπως προνοιακά επιδόματα, ΚΑΠ, κληροδοτήματα, αποδόσεις κρατήσεων, προβλέψεις μη είσπραξης) το σύνολο του προϋπολογισμού του 2018 εμφανίζει ποσοστό αύξησης 7,96%, ποσού  13.706.249,27€ σε σχέση με το 2017, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ (ισόποσα αντιστοιχισμένα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων) 2018 2017 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 207.870,48 207.870,48 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 623.444,04 623.444,04 0,00%
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.438.080,00 2.438.080,00 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΟΒΡΕΠΟΜ 1.221.181,92 1.221.181,92 0,00%
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΑ 33.805.125,21 32.359.051,39 4,47%
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 232.824,15 199.708,32 16,58%
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 33.703.012,55 33.256.729,77 1,34%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 138.876.737,89 136.908.459,59 1,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 211.108.276,24 207.214.525,51 1,88%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 397.000.000,00 379.400.000,00 4,64%
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 185.891.723,76 172.185.474,49 7,96%

Αντίθετα, το ποσό του καθαρού προϋπολογισμού του έτους 2018, αφαιρουμένων των μεταβιβαζομένων κονδυλίων και των εσόδων από χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, δάνεια για επενδύσεις και ανταποδοτικά ίδια έσοδα, τα οποία επίσης αντιστοιχίζονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων, παρουσιάζουν μείωση κατά 13,73% σε σχέση με το 2017.

Αναλυτικά:

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2018 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2017 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ      
ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 4.266.319,82 3.771.387,87 13,12%
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 900.360,23 1.086.000,00 -17,09%
ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 455.264,62 344.401,11 32,19%
ΘΗΣΕΑΣ 1.392.390,26 1.249.996,52 11,39%
ΕΣΠΑ 5.827.938,14 2.648.627,49 120,04%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 4.442.214,74 4.401.345,43 0,93%
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.572.692,25 2.991.968,02 19,41%
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2.185.672,16 2.185.672,16 0,00%
Π.Κ.Μ. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 200.000,00 200.000,00 0,00%
JESSICA 415.794,59 1.278.819,29 -67,49%
ΕΤΕπ 5.001.344,43 0,00 100,00%
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΥΠΕΣ ΓΙΑ Τ.Π,ΜΑΚ-ΘΡΑΚ 29.166,35 50.000,00 -41,67%
ΤΠ&Δ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 260.942,00 0,00 100,00%
ΟΑΕΔ-ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 2.400.000,00 1.000.000,00 140,00%
ΣΥΝΟΛΟ 31.350.099,59 21.208.217,89 47,82%
 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ –

ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΕΠΑ 1.197.361,93 760.000,00 57,55%
ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 4.607.309,19 181.380,42 2440,14%
ΤΑΠ (50%) 4.568.292,77 2.907.947,62 57,10%
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 8.352.956,52 6.675.976,92 25,12%
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ 63.000.000,00 57.375.000,00 9,80%
ΣΥΝΟΛΟ 81.725.920,41 67.900.304,96 20,36%
 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 138.876.737,89 136.908.459,59 1,44%
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 33.703.012,55 33.256.729,77 1,34%
ΛΟΙΠΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ 72.648,79 290.683,96 -75,01%
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 232.824,15 199.708,32 16,58%
ΣΥΝΟΛΟ 172.885.223,38 170.655.581,64 1,31%
       
ΚΑΠ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 84.409,96 95.866,72 -11,95%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 207.870,48 207.870,48 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 623.444,04 623.444,04 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.438.080,00 2.438.080,00 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΟΒΡΕΠΟΜ 1.221.181,92 1.221.181,92 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΦΚΑ 891.987,24 0,00 100,00%
ΥΠΕΣ-ΕΠΙΧΟΡ. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 386.940,46 0,00 100,00%
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 33.805.125,21 32.309.051,39 4,63%
ΣΥΝΟΛΟ 39.659.039,31 36.895.494,55 7,49%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ                   ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 325.620.282,69 296.659.599,04 9,76%
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 397.000.000,00 379.400.000,00 4,64%
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71.379.717,31 82.740.400,96 -13,73%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ