20.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπουΈγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2019 από...

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο

Τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2019 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σήμερα, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, στη διάρκεια της 30ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός, συνολικού ύψους 390.660.000€, ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός, καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ύφεση των προηγούμενων ετών, τις ειδικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ              

        ΕΤΟΣ

             ΠΟΣΟ ΣΕ €

             Με βάση τα   

                αρχικά 

          προϋπολογισθέντα

Ποσοστό μείωσης

προϋπολογισμού

 

1,59%

         2018 397.000.000,00 €

 

Ποσό μείωσης

προϋπολογισμού

 

6.340.000,00€

         2019 390.660.000,00 €

«Ο προϋπολογισμός του 2019 συντάχθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής δυσπραγίας που οδηγεί στην αποδυνάμωση άσκησης των βασικών αρμοδιοτήτων των δήμων και κάλυψης των υποχρεωτικών, ανελαστικών δαπανών τους, την ώρα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, προστασίας και συνοχής» σημείωσε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου και πρόσθεσε: «Τα χρήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τον πλέον διαφανή τρόπο και με τη συνεχή εποπτεία όλων των θεσμοθετημένων ελεγκτικών μηχανισμών έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα προς όφελος της πόλης και των δημοτών παρά τη δυσχερή οικονομική συγκυρία που βιώνουμε και τη δυσπραγία που αυτή προκαλεί στους δήμους και στην αποδυνάμωση των βασικών τους αρμοδιοτήτων, σε συνδυασμό με το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο και την έλλειψη διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας».

«Ο προϋπολογισμός μπορεί να παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με τον περσινό, κατά 1,59%, δηλαδή ποσού 6.340.000 ευρώ, ωστόσο η Αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι: «Ο καθαρός προϋπολογισμός έτους 2019 ο οποίος αντιστοιχεί στον συνολικό Π/Υ, αφαιρουμένων των μεταβιβαζόμενων κονδυλίων που αντιστοιχίζονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων (προνοιακά επιδόματα, ΚΑΠ, κληροδοτήματα, αποδόσεις κρατήσεων και προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων) παρουσιάζει αύξηση κατά 5,05% σε σχέση με τον αντίστοιχο καθαρό προϋπολογισμό έτους 2018, ενώ τα εν λόγω μεταβιβαζόμενα κονδύλια μειώθηκαν κατά 7,43% από το 2018 στο 2019, κυρίως λόγω μεταφοράς των προνοιακών επιδομάτων σε άλλον Οργανισμό».

Αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία:

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018 & 2019
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ 

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ

(ισόποσα αντιστοιχισμένα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων)

2019 2018 %   ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 321.054,48 207.870,48 54,45% 113.184,00
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 610.805,28 623.444,04 -2,03% -12.638,76
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.646.600,00 2.438.080,00 8,55% 208.520,00
ΚΑΠ ΓΙΑ ΟΒΡΕΠΟΜ 1.221.181,92 1.221.181,92 0,00% 0,00
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00 33.805.125,21 -100,00% -33.805.125,21
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 268.019,31 232.824,15 15,12% 35.195,16
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 44.855.025,00 33.703.012,55 33,09% 11.152.012,45
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 145.495.299,77 138.876.737,89 4,77% 6.618.561,88
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ                  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

195.417.985,76 211.108.276,24 -7,43% -15.690.290,48
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

390.660.000,00 397.000.000,00 -1,60% -6.340.000,00
 

ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα)

195.242.014,24 185.891.723,76 5,03% 9.350.290,48

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών αναφερόμενη στην οικονομική κρίση και σε ό,τι αυτή έχει επιφέρει σε σχέση με τα οικονομικά των δήμων, τόνισε: «Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα τις περικοπές θεσμοθετημένων πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, τη μη απόδοση επαρκών πόρων για τις αρμοδιότητες που πέρασαν στον Δήμο από τον Καλλικράτη και την κάλυψη οριζόντιων πολιτικών από τους ΚΑΠ, θελήσαμε να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Κοινωνική Πολιτική, σε θέματα κοινωνικής συνοχής, προστασίας και πρόνοιας, στηρίζοντας την με έργα και δράσεις τόσο χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ, ΕΕ, ΥΠ.ΕΣ., αλλά και από ίδιους πόρους. Επίσης για πρώτη φορά εντάξαμε στον Π/Υ πρόβλεψη για απαλλοτριώσεις, ύψους 11.075.000€».

Η Άννα Αγγελίδου διευκρίνισε ωστόσο ότι η Διοίκηση αναζητά αντισταθμιστικές λύσεις  για να καλύψει το έλλειμμα των εσόδων και στρέφεται στην ανεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη συνέχιση της αναπτυξιακής οικονομικής πορείας του Δήμου. Η ίδια, παράλληλα,  παρέθεσε σειρά προτεινόμενων λύσεων, όπως:

 • Η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, ύψους 20.745.000€, με πολλές πηγές χρηματοδότησης (ΣΑΤΑ, ΤΑΠ. Τέλη Ελεγχόμενης Στάθμευσης, ΕΤΕΠ, Δ.ΕΠ.Α.Α.Ε., ΕΣΠΑ)
 • Η ένταξη σε προγράμματα-δράσεις επιχορηγούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, (Πρόγραμμα Φιλόδημος, ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση) ύψους 11.000.000€ με στόχο τη συνέχιση σημαντικών προγραμμάτων του Δήμου, όπως το επισιτιστικό πρόγραμμα αναξιοπαθούντων, το πρόγραμμα προσφύγων, το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών, οι απαλλοτριώσεις, οι παιδικές χαρές, οχήματα και μηχανήματα, λεωφορεία ΑμεΑ, κοινωνικό φαρμακείο και παντοπωλείο, ξενώνας κακοποιημένων γυναικών και λοιπές παροχές κοινωνικού χαρακτήρα
 • Η επιχορήγηση του Δήμου από διάφορα ιδρύματα και φορείς -όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος- που χορήγησε 10.000.000€ τα οποία δεν εμπεριέχονται στον παρόντα προϋπολογισμό αλλά ενισχύουν την ανάπτυξη έργων και δράσεων του Δήμου προς όφελος των δημοτών

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ανέφερε ότι μέσα στο 2019 συνεχίζονται οι ενέργειες που ξεκίνησαν το 2018, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

 • Ενταχθήκαμε σε ρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ. για την αποπληρωμή οφειλών και προστίμων του ΙΚΑ, από τη γνωστή υπόθεση υπεξαίρεσης που είχε ως αποτέλεσμα την απαλλαγή σε ποσοστό 50% του ποσού των προσαυξήσεων
 • Αναδιαρθρώσαμε τα δάνεια, που είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν, με αναχρηματοδότηση αυτών και επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησής τους
 • Ενεργοποιήσαμε και εφαρμόσαμε τη νομοθεσία περί ρύθμισης οφειλών
 • Ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα JESSICA από το οποίο επήλθε σημαντική εξοικονόμηση δαπάνης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Συνάψαμε ευνοϊκό δάνειο με χαμηλό κόστος με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων για έργα του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Υποβάλλαμε προτάσεις για δράσεις του Δήμου για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ευρωπαϊκούς πόρους
 • Εξορθολογήσαμε τα έξοδά μας
 • Ενεργοποιήσαμε καλύτερο σύστημα των εσόδων μας
 • Ενταχθήκαμε σε επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής της β’ φάσης, που είχαν περιέλθει στην υπηρεσία μας
 • Ενταχθήκαμε σε επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής, β΄ φάση, που είχαν περιέλθει στην υπηρεσία μας
 • Προβήκαμε σε επιπλέον μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, ύψους 5%, καθώς και σε επιπλέον μείωση των τελών κοιμητηρίων, ύψους 15%.

Όσον αφορά στα Έσοδα:

 • Τα Τακτικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 44,78%, μείωση που προέκυψε λόγω της μη εγγραφής ποσού 1.200.000 ευρώ για μίσθωμα του πάρκινγκ της Πλατείας Ελευθερίας, της μείωσης κατά 1.800.000 ευρώ των ανταποδοτικών τελών, κατά 400.000 ευρώ των τελών κοιμητηρίων και της μη εγγραφής ποσού 71.700.000 ευρώ προνοιακών επιδομάτων λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας σε άλλον φορέα.
 • Τα Έκτακτα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,86% λόγω της αύξησης ποσού 3.150.000 ευρώ χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων φορέων (ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Ε.Ε., ΠΔΕ για έργα ΕΤΕπ, Διεθνείς Οργανισμοί, Πράσινο Ταμείο), αύξηση ποσού 224.000€ αποζημίωση από την Αττικό Μετρό, τη μείωση κατά 300.000 ευρώ των προστίμων του Κ.Ο.Κ, τη μείωση κατά 300.000 ευρώ των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής χρεών και τη μείωση κατά 69.000€ λοιπών εσόδων από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων
 • Τα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά μειώνονται κατά 7,23%, ποσοστό που προκύπτει από την αντίστοιχη μείωση των ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), των τελών ακίνητης περιουσίας ΠΟΕ, των τελών ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών ΠΟΕ, ενώ αυξήθηκαν τα λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ και τα έκτακτα γενικά έσοδα ΠΟΕ
 • Οι εισπράξεις από δάνεια και οι απαιτήσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη μειώνονται σε ποσοστό 2,61% εξαιτίας της μείωσης των εισπράξεων από δάνεια της ΕΤΕπ γιατί το ποσό εισπράχθηκε το 2018 και βρίσκεται στο χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στη χρήση έτους 2019 και της αύξησης των εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
 • Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και οι επιστροφές χρημάτων αυξήθηκαν κατά 14,58% ποσού 6.430.000€, που οφείλεται σε αντίστοιχη αύξηση του κόστους μισθοδοσίας 2019 και λοιπών κρατήσεων
 • Το χρηματικό υπόλοιπο παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 13,91%, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην είσπραξη δανείου της ΕΤΕπ ποσού 5.000.000€ κατά το 2018, στην είσπραξη επιχορήγησης με το ποσό των 502.000€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για επενδυτικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ, στην αύξηση πρόβλεψης χρηματικού υπολοίπου τακτικών εσόδων προοριζόμενων για επενδυτικές δαπάνες (ΤΑΠ, Τέλη Στάθμευσης) κατά 338.000€ και στην αύξηση πρόβλεψης χρηματικών διαθεσίμων ανειδίκευτων εσόδων

Αναλυτικά οι μεταβολές των Εσόδων στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30-9-2018                  ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2018

(30-9-2018)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
0 168.006.982,76 92.778.051,48 -44,78% -75.228.931,28
1 30.415.088,78 33.110.485,63 8,86% 2.695.396,85
2 15.088.997,76 13.998.756,23 -7,23% -1.090.241,53
3 151.895.399,60 147.928.234,50 -2,61% -3.967.165,10
4 44.114.820,72 50.545.125,00 14,58% 6.430.304,28
5 45.910.962,50 52.299.347,16 13,91% 6.388.384,66
ΣΥΝΟΛΟ 455.432.252,12 390.660.000,00 -14,22% -64.772.252,12

Όσον αφορά στα Έξοδα:

 • Οι αποδοχές του προσωπικού και των αντίστοιχων εισφορών στα ταμεία αυξάνονται κατά 10.400.000€ λόγω της αύξησης του κόστους μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και σε αύξηση μισθοδοσίας λοιπών υπηρεσιών του Δήμου
 • Αντίθετα, οι αποδοχές όλων των υπαλλήλων σε σχέση με υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα μειώνονται κατά 183.000€ μείωση η οποία αποτυπώνεται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
 • Μειώνονται κατά 12% οι λοιπές ελαστικές δαπάνες
 • Οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης μειώνονται σε ποσοστό 31,54%, κυρίως λόγω της μη εγγραφής  των προνοιακών επιδομάτων
 • Οι αμοιβές αιρετών και τρίτων αυξήθηκαν κατά 357.925,28€, ενώ οι παροχές τρίτων μειώθηκαν κατά 1.343.215,01€
 • Οι φόροι-τέλη μειώθηκαν κατά 46.980€, ενώ στα λοιπά γενικά έξοδα υπάρχει μείωση ποσού 1.059.494,93€ σε σχέση με το προηγούμενο έτος
 • Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης μειώθηκαν κατά 148.500€ και στις δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων υπήρξε μείωση κατά 3.387.366,86€
 • Οι πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές) μειώθηκαν κατά 33.055.729,10€
 • Τα λοιπά έξοδα επίσης μειώθηκαν σε σχέση με το 2018 κατά 139.720,35€
 • Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώνονται αναλυτικά: α) 19.891.000€ για απαλλοτριώσεις και προμήθεια παγίων β) 20.745.481,92€ ως προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος, κατόπιν μείωσης κατά 10,55% και γ) 6.934.898,74€ ως αποτέλεσμα νέων αποφάσεων ένταξης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2019: 

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2018

ως 30-09-2018

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2018

ως 30-09-2018

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΘΕΝΤΑ 2019

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 168.006.982,76 126.487.070,40 163.188.380,96 92.778.051,48
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 30.415.088,78 15.115.598,89 19.459.515,08 33.110.485,63
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 15.088.997,76 15.530.903,56 13.712.090,80 13.998.756,23
 

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 151.895.399,60 146.894.055,70 7.206.405,51 147.928.234,50
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 44.114.820,72 25.791.378,80 34.610.254,05 50.545.125,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 45.910.962,50 45.910.962,50 45.910.962,50 52.299.347,16
  ΣΥΝΟΛΟ 455.432.252,12 375.729.969,85 284.087.608,90 390.660.000,00

ΕΞΟΔΑ 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2018

ως 30-09-2018

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2018

ως 30-09-2018

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΘΕΝΤΑ 2019
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 214.392.564,78 145.434.012,04 185.594.393,93 146.766.600,71
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 48.556.049,18 7.161.575,57 8.745.381,89 36.733.374,66
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε  & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 192.369.371,72 29.692.746,30 37.448.485,92 206.173.943,03
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 114.266,44 0,00 0,00 986.081,60
  ΣΥΝΟΛΟ 455.432.252,12 182.288.333,91 231.788.261,74 390.660.000,00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ