20.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπουΈγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης...

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2016

O Απολογισμός, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το Οικονομικό Έτος 2016, εγκρίθηκαν σήμερα, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, στη διάρκεια της 20ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την παρουσίαση που πραγματοποίησαν η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου και ο επικεφαλής της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Παναγιώτης Πάτσης,  προέκυψαν τα βασικά σημεία  των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το Οικονομικό Έτος 2016 με τα εισπραχθέντα έσοδα να ανέρχονται στα  276.771.835,91€, συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου του 2015, και το σύνολο των εξόδων στα 231.581.342,93€.

Όπως τόνισε στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, αποτελεί πολιτική βούληση του Δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη και της διοίκησης το νοικοκύρεμα του Δήμου, που συνεχίζεται, και για το οποίο εργάστηκαν και οι προηγούμενοι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών. «Τακτοποιούμε συνεχώς εκκρεμότητες του παρελθόντος είτε της γνωστής υπόθεσης της υπεξαίρεσης είτε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν σε προμηθευτές και πριν από το 2011».

Αναφερόμενη ειδικότερα στις κύριες μεταβολές των οικονομικών στοιχείων του 2016, η αρμόδια Αντιδήμαρχος επισήμανε τη μεταβολή στο κεφάλαιο σε σχέση με το 2015, κατά 2,55%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 15.665.213,28€ και συγκεκριμένα από 613.134.048,76€ σε 597.468.835,48€ για το 2016.

Η κ. Αγγελίδου τόνισε ακόμη ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης διερευνά όλες τις πιθανές εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, ενώ τα τελευταία χρόνια η σύνταξη του Ισολογισμού πραγματοποιείται από τις οικονομικές υπηρεσίες, εξοικονομώντας χρήματα για τα δημοτικά ταμεία. «Στον Ισολογισμό του 2016 προβλέψαμε τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ λόγω της ρύθμισης τους που έγινε το 2017, προχωρήσαμε σε έγκαιρη πληρωμή των προμηθευτών, ενώ έχουμε εξοφλήσει στο ακέραιο τις οφειλές μας προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και ταυτόχρονα λόγω της άρσης των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου κατά του Δήμου που έγινε το 2017, σήμερα εξασφαλίσαμε φορολογική ενημερότητα» κατέληξε η Αντιδήμαρχος.

Τα αναλυτικά τα στοιχεία που προκύπτουν  από τα αποτελέσματα χρήσης του 2016 αποτυπώνονται ως εξής:

  • Τα οργανικά έσοδα του δήμου μειώθηκαν  κατά 33,46 εκ. € ή 14,27%
  • Αντιστοίχως υπήρξε  μείωση των οργανικών εξόδων κατά  4,95 εκ. € ή 13,11%
  • Το μικτό αποτέλεσμα παραμένει θετικό στα 32,35 εκ. €
  • Τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης παρουσιάζονται αρνητικά κατά το ποσό των 7,68 εκ. €
  • Παρατηρείται μεγάλη μείωση  των εσόδων της κατηγορίας «Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις» που οφείλεται στον μη επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των εσόδων από καταλογιστικές πράξεις, που είχαν βεβαιωθεί στην προηγουμένη χρήση ποσού, περίπου 44,9 εκ. €
  • Τα μερικά αποτελέσματα εμφανίζονται σημαντικά επηρεασμένα λόγω της μη ύπαρξης του ανωτέρω εσόδου στη χρήση του 2016

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία: 

Επιπρόσθετα, από τον Ισολογισμό του 2016 (31.12.2016) προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

  • Οι απαιτήσεις έχουν μειωθεί, κυρίως λόγω της βεβαίωσης σε προηγούμενα χρόνια χρηματικών καταλόγων, που αφορούν τις πράξεις καταλογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε εμπλεκόμενα με τις υπεξαιρέσεις των προηγούμενων χρήσεων προ του 2011, πρόσωπα
  • Έχουν μειωθεί οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του δήμου συγκριτικά με το έτος 2015
  • Η αύξηση των αποτελεσμάτων εις νέον με το ποσό των 8.481.407,47 €, με κατευθείαν μεταφορά από το κονδύλι «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» οφείλεται στο γεγονός ότι στην τρέχουσα χρήση ο δήμος διενήργησε αναδρομική απόσβεση σε επιχορηγήσεις από αδιάθετη ΣΑΤΑ των ετών 2007 έως 2011, συνολικού ποσού περίπου 17,2 εκ. €
  • Υπάρχει μία πολύ μεγάλη μείωση στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη» η οποία οφείλεται στο κονδύλι «Φόροι – Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων»

Αναλυτικά στοιχεία στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ