Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αγ.Στυλιανός

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 29-11-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 – 10.30 στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ. Γεωργίου Α΄ 1Α) κτίριο Ε στην αίθουσα 020, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια διεθνής ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. και του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Αγ. Στυλιανός», π.δ. 763.069,55 € και σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπ. Απ..

Προμήθεια σκουπών σαρώματος και υλικών κατασκευής τους για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια σκουπών σαρώματος και υλικών κατασκευής τους για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 53.500,00 € για το είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 2 σαρωθρόχορτο (τσαλόσκουπα) π.δ. 7.630,83 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 31-10-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 10:45 π.μ.

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 67.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 3, 10, 30, 31, 45, 66, 74, 85, 96, 103, 116-118, 123, 124, 126-130, 132-136, 144, 148, 149, 181, 183, 188, 190, 196, 198, 199, 216, 218, 228, 230-232, 234, 241, 254, 263-266, 270, 273, 276, 277, 282-294, 298, 303-306, 308, 312, 316, 320-322, 362, 368, 371-373 π.δ. 9.283,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Προμήθεια τεντών και σητών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια τεντών και σητών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 28.670,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 29-10-2013 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 10.15 π.μ.

«Προμήθεια και Τοποθέτηση Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων»

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων Π.Δ. 46.986,00,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109 1Β) την 31/10/2013 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00΄π.μ. και ώρα λήξης 10.15΄π.μ.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό π.δ. 67.561,44 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 24-10-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:45 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ.

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 17.994,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια 200 βιβλίων για τις ανάγκες του Τμ.Πολιτικής Προστασίας

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια – εκτύπωση διακοσίων (200) βιβλίων για τις ανάγκες του Τμ. Πολιτικής Προστασίας του Δ.Θ. π.δ. 4.686,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμου Θεσσαλονίκης (BΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1Α ,γραφείο 20 κτίριο Ε 1ος όροφ.) την 23/10/2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών10:00 και ώρα λήξης 10:15

Προμήθεια ενός (1) μικρού κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini van) και ενός (1) λεωφορείου μεταφοράς νηπίων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 12-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 – 10.30, στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ. Γεωργίου Α΄1Α) κτίριο Ε στην αίθουσα 020, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός (1) μικρού κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini van) και ενός (1) λεωφορείου μεταφοράς νηπίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 130.318,50 € και σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπ. Απ..

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων προτεραιότητας ΚΕΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (προληπτική και επανορθωτική συντήρηση) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης για τριάντα έξι (36) μήνες π.δ. 14.612,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

X