Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για την επανάληψη μέρους της απευθείας ανάθεσης για τα είδη α) Μέρος Β΄- Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων, β) Μέρος Γ΄- Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανάληψη μέρους της απευθείας ανάθεσης, για τα είδη α) Μέρος Β΄ – Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων, β) Μέρος Γ΄ – Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, προϋπολογισμού δαπάνης 8.147,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, της Δ/νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισμού, οικονομικού έτους 2016-2017, π.δ. 36.649,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού

Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού π.δ. 28.978,80 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης διερμηνείας & μετάφρασης-υπερτιτλισμοί

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των εργασιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης διερμηνείας και μετάφρασης-υπερτιτλισμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης π. δ. 31.759,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης των μουσικών οργάνων της Συμφωνικής και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου π.δ. 4.965,82€ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης των μουσικών οργάνων της Συμφωνικής και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 4.965,82€ με Φ.Π.Α.

Υλοποίηση του Ευρωπαΐκού έργου STORM “Ανάπτυξη υπηρεσιών έξυπνων πόλεων μέσω τεχνολογιών Cloud” , προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Ευρωπαΐκού έργου STORM “Ανάπτυξη υπηρεσιών έξυπνων πόλεων μέσω τεχνολογιών Cloud” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ICT PSP2013

Παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Από τις 27 Ιουνίου μέχρι την 01 Ιουλίου 2016, διεξήχθη στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το Παγκόσμιο Συνέδριο της ESRI που διοργανώνεται κάθε έτος, επί 35 χρόνια, με σκοπό τη συγκέντρωση των χρηστών του ArcGIS σε Παγκόσμιο επίπεδο. Το φετινό συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 16.000 σύνεδροι, με περισσότερες από 1.000 παρουσιάσεις εργασιών και

Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για τη σίτιση απόρων μαθητών

Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων, προσφύγων στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, και μικρογεύματος (δεκατιανού) για τη σίτιση απόρων μαθητών των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης των 1.129.990,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης αδειών Κ.Υ.Ε. και κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσφέρει μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στους πολίτες, που αφορά στην αναζήτηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) καθώς και στην αναζήτηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, για τον έλεγχο των τραπεζοκαθισμάτων και της κατάληψης των δημοσίων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης.

X