Ανάθεση εργασίας για τη Διενέργεια Ελέχγου των οικονομιών καταστάσεων Διαχειριστικής χρήσεως έτους 2015 σε εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας για τη Διενέργεια Ελέχγου των οικονομιών καταστάσεων Διαχειριστικής χρήσεως έτους 2015 σε εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων του Δ.Θ. από ελεγκτική εταιρεία ή Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών π.δ 20.000,00€ με Φ.Π.Α.

Απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης λόγω του επείγοντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης θα προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης λόγω του επείγοντος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έως του ποσού των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας λόγω του επείγοντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης θα προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας λόγω του επείγοντος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έως του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή Αναλημματικού τοιχίου περίφραξης στο 11ο ΓΕΛ στην πάροδο Σκουφά», προϋπολογισμού 152.500,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή Αναλημματικού τοιχίου περίφραξης στο 11ο ΓΕΛ στην πάροδο Σκουφά», προϋπολογισμού (152.500,00 €) εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ με Φ.Π.Α.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΔΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΝΙ”, προϋπολογισμού 922.000,00 € με Φ.Π.Α

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΔΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΝΙ”, προϋπολογισμού εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (922.000,00 €) με Φ.Π.Α.

Hμερίδα με θέμα «Cities as Platforms»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει στις 13 Νοεμβρίου 2015, ημερίδα με κεντρικό θέμα: «Cities as Platforms». Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιασθούν οι σύγχρονες τάσεις και πρακτικές σχετικά με τον μετασχηματισμό των πόλεων σε ψηφιακές, συμμετοχικές πλατφόρμες. Στην ημερίδα αυτή, εκτός από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα εκπροσωπηθούν και οι Δήμοι Αθηναίων και Ηρακλείου και θα συμμετάσχουν φορείς και επιχειρηματικοί σύνδεσμοι

Ενημερωτική Ημερίδα για τα Προγράμματα ICT & FET στον Ορίζοντα 2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) της ΕΕ, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) και Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET) στον Ορίζοντα 2020”. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης «Μελέτης εφαρμογής αποκατάστασης βλαβών και άρσης επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία οδό έως οδό Ευβοίας» συνολικής αμοιβής 20.786,64 € συμπεριλ. του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να προβεί, βάσει του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, σε απευθείας ανάθεση εκπόνησης «Μελέτης εφαρμογής αποκατάστασης βλαβών και άρσης επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία οδό έως οδό Ευβοίας».

“Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 158.894,23 € με το Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την “Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 158.894,23 € με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4155/2013.

Προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων συνολικού ποσού 842.673,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την “Προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων (lt), μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι, μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 2.500 λίτρων (lt) με μεταλλικό συρόμενο καπάκι, πλαστικών κάδων συλλογής οργανικών απορριμμάτων/προκομποστοποίησης χωρητικότητας 240 λίτρων (lt) και κάδων μικροαπορριμμάτων”.

X