Πρόχειρος διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση έρευνας αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες του Easy Trip

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση έρευνας αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες του Easy Trip και της διερεύνησης βιωσιμότητας και πολιτικών ανάπτυξης του έργου EasyTrip για τις ανάγκες του έργου EASYTRIP : GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS π.δ 10.000,00 € με Φ.Π.Α. . προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄1 Κτίριο Ε 1ος όροφος, γραφείο 020 )την 12/12/2013 ημέρα Πέμπτη. ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών – 9:00 και ώρα λήξης 9:15

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων όλων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων όλων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.183,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας & ηλιοπροστασίας και αντιολισθητικών ταινιών για σκάλες, για τους παιδικούς σταθμούς της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας & ηλιοπροστασίας και αντιολισθητικών ταινιών για σκάλες, για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 25.584,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 12-12-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 και ώρα λήξης 10.45

Προμήθεια υλικών αναγόμωσης ελαστικών επισώτρων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια υλικών αναγόμωσης ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 19.372,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προμήθεια μέρους των ειδών εστίασης (για τα προϊόντα με α/α 7 έως 13, 15 έως 24 και 26 έως 41) για τις ανάγκες των 17 Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Θ.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια μέρους των ειδών εστίασης (για τα προϊόντα με α/α 7 έως 13, 15 έως 24 και 26 έως 41) για τις ανάγκες των 17 παιδικών σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 6.306,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 9-12-2013 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 10.45 π.μ.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου», προϋπολογισμού (5.405.000 €) πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

Ματαίωση διαγωνισμού που αφορά τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 4-12-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.-11:15 π.μ για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 73.769,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ματαιώνεται.

Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 73.769,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 4-12-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:15 π.μ.

Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης οδών

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης οδών για το 2013-2014 π.δ. 59.950,20€ με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας «Συντήρηση,επισκευή και επέκταση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης οδών» και «Συντήρηση του ποδηλατοδρόμου» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

X