25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπου9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

Με 28 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, στις 13.00, η 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020)  και  το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10.

 Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι :

 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΙΑΝΟΣ» που υλοποιήθηκε με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων.
 • Έγκριση του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση Πεζοδρομίων και Πεζοδρόμων».
 • Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ιστών, φωτιστικών και δικτύου φωτισμού στα πάρκα του Α.Π.Θ.».
 • Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΟΔΩΝ (Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ κ.α.)».
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), σύμφωνα με τις διατάξεις της από 01-05-2020 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/01-05-2020) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ΄ αριθ. 119/24-02-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης μελέτης για τη «Διαχειριστική του Άλσους Λουτρών Θέρμης».
 • Απαλλαγή τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, συμπλήρωση της υπ΄αρ. 1250/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίηση της υπ΄αρ. 226/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράταση της προθεσμίας καταβολής τέλους για έκδοση – ανανέωση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
 • Έγκριση έκθεσης για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Α΄ τριµήνου έτους 2020.
 • Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 61150/30-05-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005032119 2019-05-30) μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας Q & Q ANALYSIS.
 • Έγκριση διοργάνωσης υποδοχών, συναντήσεων, τιμητικών διακρίσεων, συνεδρίων, διαλέξεων, δράσεων, ημερίδων, εκδηλώσεων για το έτος 2020 με την επιστροφή στην κανονικότητα, με παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας-ξεναγήσεων και αεροπορικών εισιτηρίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, με σκοπό: α) την προώθηση των συνεργασιών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων, καθώς και την προβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης τόσο σε τοπικό – εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων της πόλης της Θεσσαλονίκης και την προβολή της, β) την προώθηση των συμφερόντων της, καθώς και την ανάδειξη της ταυτότητάς της μέσω της απονομής τιμητικών διακρίσεων και φιλοξενίας σε προσωπικότητες, αποστολές, φορείς και ιδρύματα που συνέβαλλαν και συμβάλλουν στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξή της.
 • Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 24.676,00€ στο Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να απολυμανθούν τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
 • Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 9.000,00€ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», προκειμένου να απολυμανθούν τα σχολικά κτίρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
 • Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
 • Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και συνέχιση λειτουργίας του γυμναστηρίου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ