13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο : Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο : Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα».
  4. Την υπ’ αριθ. 498/10-6-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατακύρωθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος διαγωνισμού στην εταιρεία VALCON ΑΤΕ  με ποσοστό έκπτωσης 56,78% και συμβατική δαπάνη ποσού 2.074.633,17€  με ΦΠΑ..
  5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 92300/13-4-2021 (21REQ008456360 2021-04-13, ΑΔΑ: Ω8ΧΧΩΡ5-ΒΣ9) δέσμευσης πίστωσης για συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης παρ. 2, χαμηλότερης ή ίσης με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου, δηλ. ποσού 31.119,50 € με ΦΠΑ.
  6. Την υπ’ αριθ. 779/20-5-2019 ΑΔΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε  η οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Διατηρητέου Σχολείου (Κριεζώτου)»
  7. Την υπ’ αριθ. 372/12-05-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

 ΚΑΛΟΥΜΕ

Την ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΑΛΙΣ ΑΤΕ-ΧΑΛΙΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  μελετητές της « Μελέτη Αποκατάστασης Διατηρητέου Σχολείου (Κριεζώτου)»

να υποβάλλουν την Τετάρτη 26-5-2021 στα γραφεία της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων – οδός Αγγελάκη αρ.13, 4ος όροφος – σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 372/12-05-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΗ3ΑΩΡ5-Λ7Ξ), θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά των ανωτέρω μελετητών την 27-5-2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διαδικτυακή πύλη thessaloniki.gr) και συγκεκριμένα στη θέση: «θέλω να ενημερωθώ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ».

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ