33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπου8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

Με 21 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, στις 13.00, η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις παραγράφους 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και 1 του άρθρου 43 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020),για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υπαίθριων χώρων Νέας Παραλίας, Αλάνας Τούμπας, Αγίας Σοφίας και περιοχής Χρηματιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 27Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».
 • Δεύτερη (2η) παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή και συντήρηση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης» και αρ. μελ. 23/2016.
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πάρκου Ν. Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θεράποντα).
 • Τροποποίηση των Β.2.β και Β.2.γ παραγράφων της υπ’ αρ. 920/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με συμπλήρωση και επαναδιατύπωσή τους σχετικά με την πρόβλεψη για απαλλαγή των υπερπολύτεκνων οικογενειών από την καταβολή τροφείων για τη φιλοξενία βρεφών/νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Θ. οικονομικού έτους 2020 με σκοπό: α) την ενίσχυση Κ.Α. του σκέλους των εσόδων με το ποσό των 100.000,00€ λόγω έκτακτης κατανομής του ΥΠΕΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών τους για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, β) την ενίσχυση ΚΑ του σκέλους των εξόδων που αφορούν σε έκτακτες προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού και στα πλαίσια περιορισμού του, γ) την ισόποση ενίσχυση ΚΑ του σκέλους των εσόδων και εξόδων, λόγω απόδοσης στο Δήμο μας επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ με σκοπό τη μεταβίβαση αυτής στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη δαπάνης διεξαγωγής διαγωνισμού πρόσληψης υπαλλήλων στην ΤτΕ, δ) την ενίσχυση ΚΑ του σκέλους των εξόδων (ΚΑ 81) που αφορούν σε ανεξόφλητες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), ε) την έκτακτη χρηματοδότηση της ΔΕΠΘΕ, τις έκτακτες επιχορηγήσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, στ) την ενίσχυση λοιπών ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού.
 • Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής, κατόπιν του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου/Φορτωτών για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης πρόγραμμα   Φιλόδημος ΙΙ», π.δ. 427.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 • Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω παραγραφής τους.
 • Δεύτερη (2η) παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 13614/06-02-2018 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV002629040 2018-02-06) μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας «ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε».
 • Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 80474/26-2-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006344681) μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας «SPECTRATECH A.E.».
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού για δύο (2) έτη για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 247.095,18 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 • Έγκριση του Μνημονίου που αφορά στη Διμερή Συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός».
 • Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός».
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στη σύμπραξη σχολείων με θέμα «Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους» και υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου  Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού.
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στις εορταστικές εκδηλώσεις των Εθνικών Επετείων, της 25ης Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου, καθώς και της υποδοχής της Εξοχότητας της Προέδρου της Δημοκρατίας για τα έτη 2021 και 2022.
 • Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης», για το έτος 2020.
 • Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης», για το έτος 2020.
 • Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα – 4 – άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης  Αρμοστείας του ΟΗΕ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Λειτουργία δομών φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων εξαιτίας της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 169/2020 ΑΔΣ που αφορά στον ορισμό επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ