7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

15 Μάρτιος 2019 - 12:39

Με 85 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, στις 16.00, η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο.

             Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

 • Απολογισμός δράσεων του project Labattoir
 • Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Ένταξη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στις Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018
 • Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και φορολογουμένων
 • Ορισμός θέσεων στάθμευσης στα πλαίσια του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
 • Κανονισμός διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις πεζοδρομημένες οδούς Ικτίνου και Ζεύξιδος του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Καθορισμός κανόνων τοποθέτησης αποτρεπτικών και προστατευτικών εμποδίων ως αστικού εξοπλισμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Διοργάνωση 2ου Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος
 • Έγκριση ανανέωσης για τρία έτη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο ΧΑΝΘ
 • Έγκριση συμμετοχής σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP CEI Creece
X