25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΕπαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας...

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 22.813,48€ με Φ.Π.Α.

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, μετά από επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής των δομών α) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, β) ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ και γ) Κέντρα Κοινότητας, που αποτελούν προγράμματα ΕΣΠΑ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικού π.δ. 22.813,48€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 09/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Μοναστηρίου 53-55 ΤΚ 54627, αρμόδια υπάλληλος Δέσποινα Πετρίδου, τηλ. 2310 509004 ή ηλεκτρονικά στo e-mail de.petridou@thessaloniki.gr.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, αρμόδια υπάλληλος Δέσποινα Πετρίδου, τηλ. 2310 509004.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τα Κέντρα Κοινότητας, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Προσφοράς, για τα Κέντρα Κοινότητας, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για το Κέντρο Ημέρας, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Προσφοράς, για το Κέντρο Ημέρας, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για το Υπνωτήριο Αστέγων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Προσφοράς για το Υπνωτήριο Αστέγων, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ