Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την μελέτη ανέγερσης νέου κτηρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

1 Οκτωβρίου 2021 - 14:02

Βραβεία και Εξαγορές

Λοιπές Συμμετοχές

X