33.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια ταξιδιωτικών εισιτηρίων...

Σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια ταξιδιωτικών εισιτηρίων από πρακτορεία ταξιδιών και η ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδιών, του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια ταξιδιωτικών εισιτηρίων από πρακτορεία ταξιδιών και η ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2018», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 102.607,60€ (συμπ. ΦΠΑ 24%, κρατήσεων, φόρων κλπ.).

 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 51913

Αναθέτουσα Αρχή:

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40

Τηλέφωνο: 2313 317777

Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)

(URL): www.thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 06/02/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr.

Περιγραφή αντικειμένου συμφωνίας-πλαίσιο:

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια ταξιδιωτικών εισιτηρίων από πρακτορεία ταξιδιών και η ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2018.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με όλους τους οικονομικούς φορείς.

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 34980000-0 (Ταξιδιωτικά εισιτήρια) και 63514000-5 (Υπηρεσίες ξενάγησης).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 102.607,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κρατήσεων, φόρων κλπ.. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή  (“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε κατά τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης εντός του 2018 και έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο διαμορφώθηκε με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες της περασμένης χρονιάς, την φύση και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων και τις τιμές της αγοράς.

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, είτε στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού:

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: προμήθεια ταξιδιωτικών εισιτηρίων, εκτιμώμενης αξίας 72.200,00€ συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων και φόρων (π.χ. φόρων αεροδρομίου, βάρος αποσκευών και κάθε άλλης συναφής με τα εισιτήρια δαπάνης).

ΤΜΗΜΑ 2: ανάθεση ξεναγήσεων, εκτιμώμενης αξίας 30.407,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και τα δύο τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο.

Επειδή: η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο συνάπτεται με περισσότερους από έναν οικονομικούς φορείς,

σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 5 περ. α) του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών αγαθών και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα την εκτελέσει και, η οικονομική δαπάνη των αναθέσεων είναι κάτω από το νόμιμο χρηματικό όριο της απευθείας ανάθεσης (20.000,00 € προ ΦΠΑ) ορίζεται ότι:

  1. Για κάθε επιμέρους ανάθεση προμήθειας εισιτηρίων ή πραγματοποίησης ξεναγήσεων θα απευθύνεται έγκαιρα από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε όλους τους οικονομικούς φορείς έγγραφη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό καθώς και από προθεσμίες για να υποβάλλουν την έγγραφη οικονομική τους προσφορά για την επιμέρους ανάθεση.
  2. Οι οικονομικές προσφορές θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης που θα συγκροτηθούν σε κάθε υπηρεσία για τον σκοπό αυτό.
  3. Θα εκδίδεται από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση και θα υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό (εκτελεστική σύμβαση) αν αυτό απαιτείται από το ύψος της δαπάνης (άνω των 2.500,00 € προ ΦΠΑ).

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται έως 31/12/2018 από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ των συμφωνητικών με τους αναδόχους που θα προκύψουν από την διαγωνιστική διαδικασία.

Οι εκτελεστικές  συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
  • Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 1/2018 Διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 1/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρα 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 1/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 0,5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/02/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28/02/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 06/03/2018 και από ώρα 10:00-11:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθμ. 64/2017 Διακήρυξη.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Στοιχεία Φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Tηλέφωνο: +30 2132141216

Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 5883/12-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΝΝΩΡ5-Ο0Τ) και 1290/08-03-2017 (ΑΔΑ: 600ΥΩΡ5-ΜΣΧ) Αποφάσεις Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ