Συνδιοργάνωση Βαλκανικής Συνάντησης

20 Μαΐου 2016 - 8:17

balkan-workshop

Συνδιοργάνωση Βαλκανικής Συνάντησης των Συστημάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα Απόβλητα Συσκευασιών υπό την αιγίδα της EXPRA (Extended Producer Responsibility Allience).

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

X