26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός με τους ίδιους όρους του διενεργηθέντα ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού...

Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός με τους ίδιους όρους του διενεργηθέντα ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού π.δ. 196.223,56 € με τον Φ.Π.Α για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με τους ίδιους όρους του διενεργηθέντα ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού π.δ. 196.223,56 € με τον Φ.Π.Α για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), με τους σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 48.425,98 € με Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με τους ίδιους όρους του διενεργηθέντα ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού π.δ. 196.223,56 € με τον Φ.Π.Α για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), με τους σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 48.425,98 € με Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄1, στο κτίριο Ε, γραφείο 020 ημιώροφος, την 30/9/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και ώρα λήξης 10.30.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι ασχολούνται νόμιμα με την κατασκευή ή/και εμπορία των ζητούμενων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, δεκάμηνης ισχύος.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή (γνωμοδότηση Δ΄τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109Β, αρμόδ. υπάλληλος Μπαντής Αθ. τηλ. 2313 317511 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ