37.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια σημαιών, για τις...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια σημαιών, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου Προϋπολογισμού Δαπάνης 2.046,00€ με ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια σημαιών, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου Π.Δ. 2.046,00€ με ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την προμήθεια σημαιών, προκειμένου να αναρτηθούν σε ιστούς του Δημαρχείου και σε ιστούς άλλων κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και παρελάσεις, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου Π.Δ. 2.046,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σημαιών, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου αναφέρεται ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Είδος σημαίας Τεμάχια Διάσταση Ποσό σε ευρώ ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ
1 Ελληνική σημαία, διπλής όψεως, ύφασμα πολυεστέρας, αντιανεμικό, 115 γραμμαρίων 100 τεμάχια 1,00m x 1,50m 100 τεμ. Χ 6,00€=600,00€
2 Σημαία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διπλής όψεως, ύφασμα πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 50 τεμάχια 1,00m x 1,50m 50 τεμ. Χ 6,00€=300,00€
3 Ελληνική σημαία, διπλής όψεως, ύφασμα πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 15 τεμάχια 1,80m x 3,00m 15 τεμ. Χ 20,00€= 300,00€
4 Σημαία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διπλής όψεως, ύφασμα  πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 10 τεμάχια 1,80m x 3,00m 10 τεμ. Χ 20,00€=200,00€
5  Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλής όψεως, ύφασμα  πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 5  τεμάχια  1,80m x 3,00m 5 τεμ. Χ 20,00€ =100,00€
6  Σημαίες ξένων χωρών (αναλυτικά θα σας δοθούν οι χώρες), διπλής όψεως, ύφασμα  πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 5 τεμάχια   1,80mx 3,00m 5 τεμ. Χ 20,00€= 100,00€
7  Σημαίες   ξένων χωρών (αναλυτικά θα σας δοθούν οι χώρες), διπλής όψεως, ύφασμα σατέν εσωτερικού χώρου 5 τεμάχια 1,00m x 1,50m 5 τεμ. Χ  8,00€= 35,00€
8 Σημαιάκια ξένων χωρών (αναλυτικά θα σας δοθούν οι χώρες), διπλής όψεως, ύφασμα     εσωτερικού χώρου 5 τεμάχια 14 εκ Χ 21εκ 5 τεμ Χ 3,00€=15,00€
Σύνολο στα είδη

Cpv: 35821000-5

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1.650,00 €
ΦΠΑ 24% 396,00 €
Σύνολο 2.046,00

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει σε ένα (1) μήνα, από την υπογραφή και ανάρτηση της Απόφασης Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 06/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου, αρμόδια υπάλληλος κ. Α, Ζαφειροπούλου, e-mail: a.zafiropoulou@thessaloniki.gr τηλ: 2313317159.

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ      ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ