26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την διοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την διοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3on3 streetball ‘’ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ’’» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού Π.Δ. 6.882,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την διοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3on3 streetball ‘’ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ’’» διάρκειας δύο (2) ημερών από τις 01/07/2023 έως 02/07/2023, της Διεύθυνσης  Αθλητισμού & Εθελοντισμού Π.Δ. 6.882,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο  υπ’ αριθμ. 116148/11-05-2023 ενδεικτικός προϋπολογισμός με την  τεχνική περιγραφή  για την διοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3on3 streetball ‘’ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ’’» διάρκειας δύο (2) ημερών,  της Διεύθυνσης  Αθλητισμού & Εθελοντισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού αναφέρεται  ως κάτωθι:

                                      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV:92622000-7

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Συνολική τιμή
1 Φορητές μπασκέτες (12 τεμ) 2 ημέρες 1080,00 € 2160,00 €
2 Διαγράμμιση γηπέδων 1 υπηρεσία 50,00 € 50,00 €
3 Ιατρική κάλυψη 2 ημέρες 115,00 € 230,00 €
4 Οργάνωση (γραμματεία – διαιτησίες) 2 ημέρες 900,00 € 1.800,00 €
5 Τροφοδοσία νερό 300 λίτρα 0,50 € 150,00 €
6 Παρουσίαση 2 ημέρες 130,00 € 260,00 €
7 Κατασκευή Backdrop 1 τεμ 800,00 € 800,00 €
8 Διάφορα (ταινίες επισήμανσης, tire up, γραφική ύλη κ.λ.π) 1 τεμ 100,00 100,00 €
    Συνολική καθαρή τιμή 5.550,00 €
    Φ.Π.Α. 24%: 1332,00 €
    Συνολική τιμή: 6.882,00 €

H  διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά από τις 01/07/2023 έως 02/07/2023 και ισχύει από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης  της  στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η διάθεση των χώρων για την διοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3on3 streetball ‘’ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ’’» θα γίνει από την αναθέτουσα αρχή.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 02/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Αθλητισμού & Εθελοντισμού, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α. Οικονόμου τηλ:2313317646, e-mail: ath.oikonomou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ