33.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων πλακιδίων μαρμάρου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων πλακιδίων μαρμάρου για τις ανάγκες του κοιμητηρίου Αναστάσεως του Κυρίου του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων Π.Δ.37.076,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για  την προμήθεια αναλώσιμων πλακιδίων μαρμάρου για τις ανάγκες του κοιμητηρίου  Αναστάσεως του Κυρίου π.δ. 37.076,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας.

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων και συγκεκριμένα το κοιμητήριο ’’Αναστάσεως του Κυρίου’ ’χρησιμοποιεί πλακίδια μαρμάρου για την αναγραφή του ονοματεπώνυμου των θανόντων στους τάφους 3ετούς ταφής.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (37.076,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24%  ως κάτωθι:

  Κ.Α 45/6699.01.01 “Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών”      
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV 44111700-8

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
1 Πλακίδια μαρμάρου λευκά Κοζάνης διαστάσεων μήκος 34,5 cm ύψος 24 cm και πάχος 2cm γυαλισμένα, πλανιαρισμένα και από τις δυο πλευρές 6.500        4,60 €  29.900,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ      29.900,00 €
  ΦΠΑ 24%        7.176,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ      37.076,00 €

H  διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται  έως τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης  της  στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 29/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων, αρμόδια υπάλληλος κ. Ειρήνη Μπόσκου τηλ.: 2313318295 e-mail: e.boskou@thessaloniki.gr.

      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

ΕΡΩΤΟΚΤΙΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ