26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της διοργάνωσης της εκδήλωσης “ΣΥΝΑΥΛΙΑ” ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της διοργάνωσης της εκδήλωσης “ΣΥΝΑΥΛΙΑ” από την Δ΄ Κοινότητα, της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Π.Δ. 1.500,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021),  για την διοργάνωση της εκδήλωσης “ΣΥΝΑΥΛΙΑ”  από την Δ΄ Κοινότητα, στις 9/12/2022, της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Π.Δ. 1.500,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

 Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας αναφέρεται  ως κάτωθι:

                             

CPV: 79952000-2           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

       Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚ. ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ
 

1

Διοργάνωση  εκδήλωσης“ΣΥΝΑΥΛΙΑ” τον μήνα Δεκέμβριο  στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού:

Α) Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, απαιτείται  μουσικό  σχήμα 5 ατόμων (τριών μουσικών  και  δύο τραγουδιστών, (όργανα:πλήκτρα,μπουζούκι,κιθάρα)

 

-Η διάρκεια της εκδήλωσης ορίζεται σε περίπου 4 ώρες

1.209,68 1 1.209,68
  Σημείωση

– Ηχοφωτιστική κάλυψη θα υπάρχει και θα παρέχεται από άλλον ανάδοχο ενιαίου διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

-Τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων (π.χ ΑΕΠΙ/Αυτοδιαχείριση κ.λ.π) καθώς και η ασφάλιση των μουσικών βαρύνουν τον ανάδοχο

     
  ΣΥΝΟΛΟ     1.209,68
  Φ.Π.Α 24%        290,32
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1.500,00

Η  εκδήλωση ‘’ΣΥΝΑΥΛΙΑ’’ θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 25/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  από την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, αρμόδια υπάλληλος κ. Ελ. Κεφαλά  Τηλ:2313318517, e-mail: e.kefala@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  Κ.Ε.Π.
Σ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ