28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, που αφορά στη «Συντήρηση και αντικατάσταση...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, που αφορά στη «Συντήρηση και αντικατάσταση 35 πλαισίων έργων τέχνης, της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.499,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στη «Συντήρηση και αντικατάσταση 35 πλαισίων έργων τέχνης, της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (3.499,96 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό: 2.822,55 € + 677,41 € Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις   9 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: Ελισάβετ Λειβαδά τηλ. 2313  31 7537.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ και εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ