29.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων για δομές...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 16.870,20€ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επίπλων των δομών α) ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, β) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ και δ) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που αποτελούν προγράμματα ΕΣΠΑ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικού π.δ. 16.870,20€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 21/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Μοναστηρίου 53-55 ΤΚ 54627, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Τσαγκαλίδης, τηλ. 2310 509006 ή ηλεκτρονικά στo e-mail i.tsagalidis@thessaloniki.gr.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Τσαγκαλίδης, τηλ. 2310 509006.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ