21.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ξυλείας, τμήμα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ξυλείας, τμήμα των μελετών της δράσης (22) “Επισκευή και συντήρηση 1.000 ξύλινων καθιστικών και του Deck της Παραλίας”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ξυλείας και αποτελεί τμήμα των μελετών της δράσης (22) “Επισκευή και συντήρηση 1.000 ξύλινων καθιστικών και του Deck της Ν. Παραλίας”

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ξυλείας και αποτελεί τμήμα των μελετών της δράσης (22) “Επισκευή και συντήρηση 1.000 ξύλινων καθιστικών και του Deck της Ν. Παραλίας”, της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, μόνο βάσει τιμής.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 22-06-2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ και λήξης 10:30π.μ. και θα αποσφραγιστούν μετά το πέρας της λήξης, στο Τμήμα Συντηρήσεων Δημ. Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αγγελάκη 13, 3ος όροφος, από την  αρμόδια υπάλληλο κ. Κ. Ντεργιόγλου, Τηλ. 2313318443.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)• Ασφαλιστική ενημερότητα

 • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Συντηρήσεων Δημ. Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, αρμόδια  Κ. Ντεργιόγλου, τηλ. 2313318443.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ