26.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ηχητική και φωτιστική...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά ανά τμήμα (υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης) του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μόνο βάσει τιμής, για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 156.911,16€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (cpv 79952000-2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά ανά τμήμα (υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης) του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μόνο βάσει τιμής, για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 156.911,16 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (cpv 79952000-2).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 20-3-17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00, μέχρι την 11-4-17, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 19-4-17, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 – 11:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ένα ευρώ (2.531,00 €), ισχύος δεκατριών μηνών.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109 Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Θωμαΐδου τηλ. 2313 317545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, e-mail m.thomaidou@thessaloniki.gr, ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να μεταφορτώσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, κάντε κλικ εδώ.

Για να μεταφορτώσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, κάντε κλικ εδώ

Για να μεταφορτώσετε το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς, κάντε κλικ εδώ

Για να μεταφορτώσετε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ