27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισμα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισμα –Καθαρισμός Ξερών Χόρτων στο ΄Αλσος των Λουτρών Θέρμης και σε τμήματα του Περιαστικού Δάσους Σέιχ-Σου).

O ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισµα –Καθαρισµός Ξερών Χόρτων στο ΄Αλσος των Λουτρών Θέρµης και σε τµήµατα του Περιαστικού ∆άσους Σέιχ-Σου) για τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας συνολικής δαπάνης 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%. Πιο συγκεκριµένα η παρέµβαση προβλέπει τον καθαρισµό και την αποµάκρυνση των ξερών χόρτων της αυτοφυούς και µη επιθυµητής βλάστησης έτσι ώστε να αποτραπεί ο κύνδυνος πυρκαγιάς στους συγκεκριµένους χώρους. Η Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισµα –Καθαρισµός Ξερών Χόρτων στο ΄Αλσος των Λουτρών Θέρµης και σε τµήµατα του Περιαστικού ∆άσους Σέιχ-Σου) ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και αναλύεται ως εξής:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΊ∆ΟΥΣ ΑΤ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

∆ΑΠΑΝΗ
1 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤOΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

1 Στρεµ. 350 40,00 € 14.000,00 €
           

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

14.000,00 €

          Φ.ΠΑ   24% 3.360,00 €
          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠAΝΗ 17.360,00 €

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε σχετική οικονοµική προσφορά µέχρι την Τρίτη 07 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00 µ.µ. στο Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης Βας.Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54640 1ος όροφος κτίριο Β γραφείο 109Β αρµόδια υπάλληλος κ.Θ.Παπαχρήστου τηλ: 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκοµίσετε µαζί µε την οικονοµική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• Φορολογική ενηµερότητα
• Ασφαλιστική ενηµερότητα

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, µπορείτε να λαµβάνετε από το Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Ταχ.∆/νση:Β.Γεωργίου Α1,Θεσσαλονίκη ΤαχΚωδ :546 36 αρµόδια υπάλληλος Στ.Αδάµου Τηλ: 2313317614 email:l.adamou@thessaloniki.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

        ΘΩΜΑΣ ΨΑΡΡΑΣ                      ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την μελέτη πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ