21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών συντήρησης &...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων και μέσων ατομικής προστασίας για την υλοποίηση της δράσης 674 ”Επισκευή Συντήρηση Χρωματισμοί Υποδομών Πάρκων Αλσών Φυτωρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων και μέσων ατομικής προστασίας για την υλοποίηση της δράσης 674 ”Επισκευή Συντήρηση Χρωματισμοί Υποδομών Πάρκων Αλσών Φυτωρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης”

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μικρομηχανημάτων και μέσων ατομικής προστασίας για την υλοποίηση της δράσης 674 ”Επισκευή Συντήρηση Χρωματισμοί Υποδομών Πάρκων Αλσών Φυτωρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης” της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης 5.353,51 με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 29 – 06 – 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ και λήξης 10:30π.μ., στο κτίριο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Κλεάνθους 18, 5ος όροφος, στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Χαντζίδη Σπύρο, Τηλ. 2313318366 και θα αποσφραγιστούν μετά το πέρας της λήξης.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, αρμόδιος κ. Χαντζίδης Σπύρος τηλ. 2313318366.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                               Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ                      ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ