33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια Μ.Α.Π «Μέσων Ατομικής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια Μ.Α.Π «Μέσων Ατομικής Προστασίας» για την υλοποίηση των δράσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια Μ.Α.Π «Μέσων Ατομικής Προστασίας» για την υλοποίηση των δράσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων: Α) «Δράση (340) Φύλαξης Κοιμητηρίων/εξυπηρέτησης δημοτών» & β) Δράση (343) Συντήρησης-Αποκατάστασης-Αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Μ.Α.Π (Μέσων Ατομικής Προστασίας) των δράσεων: Α) «Δράση (340) Φύλαξης Κοιμητηρίων/εξυπηρέτησης δημοτών» & β) Δράση (343) Συντήρησης-Αποκατάστασης-Αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών» του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης 5.860,74€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα (Α/Α ομάδας) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μόνο βάσει τιμής.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 15-06-2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ και λήξης 10:30π.μ., στο κτίριο του Κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου», (γραφεία) του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, 5ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. Κεφάλα Ελισάβετ & Χάκα Χρήστο, Τηλ. 2313318295 και θα αποσφραγιστούν μετά το πέρας της λήξης.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων από τους κ. Κεφάλα Ελισάβετ τηλ. 2313318295 και κ. Χάκα Χρήστο τηλ. 2313318295.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Α. Αγγελίδου

Για να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ. (Θα χρειαστεί αποσυμπίεση)

Για να κατεβάσετε την τεχνική μελέτη πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ