15.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια φορητού ανελκυστήρα ΑμεΑ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια φορητού ανελκυστήρα ΑμεΑ για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021) στην προμήθεια ενός (1) φορητού ανελκυστήρα για τη διευκόλυνση της εισόδου στην κολυμβητική δεξαμενή των ατόμων με αναπηρία.

Η προμήθειας του φορητού  ανελκυστήρα για ΑμεΑ στην πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα να εισέλθουν και να εξέλθουν με ασφάλεια από την πισίνα.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (11.074,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13%.(τιμή  9.800,00 € + Φ.Π.Α. 1.274,00 € και αναλύεται ως κάτωθι:

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑμεΑ

Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τμχ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € Αξία
Φορητός ανελκυστήρας ΑμεΑ 1 9.800,00 € 9.800,00 €
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 9.800,00 €
  Φ.Π.Α.13% 1.274,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 11.074,00 €

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την  σχετική οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι  την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών  Δ/νση:  Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1  ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, 1ος  όροφος κτίριο Β γραφείο 108Β  αρμόδια υπάλληλος κ.Θ.Παπαχρήστου, τηλ. 2313317538.e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Αθλητισμού & Εθελοντισμού Τμήμα Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Ταχ. Δ/νση :Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57 Τ.Κ. 54453 Πληρ: Αθ. Οικονόμου τηλ: 2313317646 e-mail:ath.oikonomou@tessaloniki.gr. και Β.Μπλάτσιος τηλ: 2313318431 v.mplatsios@thessaloniki.gr Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

O  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το χρόνο παράδοσης της προμήθειας, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ