18.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετρήσεων-αναλύσεων μονάδας βιολογικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετρήσεων-αναλύσεων μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετρήσεων-αναλύσεων μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετρήσεων-αναλύσεων μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 9.969,60 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), ως κάτωθι :

α/α Μετρήσεις/αναλύσεις ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΑΡ.ΜΟΝ. Τιμή Μονάδος (€) (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο (€)
1 Ανάλυση υγρών αποβλήτων στην έξοδο του Βιολογικού Καθαρισμού : BOD5, COD, SS (αιωρούμενα στερεά), Τ-Ν ολικό άζωτο, CL (χλωριούχα), HC (Hydrocarbons-πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες), pH, χρώμα, αγωγιμότητα ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 40 138,00 5.520,00
2 Μέτρηση συγκέντρωσης MLSS και MLVSS στη μονάδα βιολογικού αντιδραστήρα SBR ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 6 30,00 180,00
3 Μέτρηση του HC (Hydrocarbons-πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες) ανά ελαιοδιαχωριστή της εγκατάστασης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 54 20,00 1.080,00
4 Μέτρηση καθιζησιμότητας ιλύος (SVI) και μέτρηση  pH ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 18 36,00 648,00
5 Διαλυμένο οξυγόνο ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 18 16,00 288,00
6 Λίπη-Έλαια ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 18 18,00 324,00
ΣΥΝΟΛΟ 8.040,00
ΦΠΑ 24% 1.929,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.969,60

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μέχρι τις 27-8-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου, τηλ. 2313317535.

Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των μετρήσεων/αναλύσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την πρωτοκόλληση και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

H  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ