Πρόσκληση για την 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

13 Νοεμβρίου 2019 - 15:50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Βασ.Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος)

Θέματα Ημερήσιας διάταξης:

  • Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων Δαπανών του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης
Δρόσος Τσαβλής
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

X