33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΜητροπολιτική Αναπτυξιακή ΘεσσαλονίκηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση Προγράμματος Μισθοδοσίας και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση Προγράμματος Μισθοδοσίας και Προγράμματος Γενικής Λογιστικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια και εγκατάσταση Προγράμματος Μισθοδοσίας και Προγράμματος Γενικής Λογιστικής για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας – Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ να προμηθευτεί και εγκαταστήσει Πρόγραμμα Μισθοδοσίας και Πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής και να αποδεχτεί αντίστοιχες υπηρεσίες εκπαίδευσης και διαρκούς υποστήριξης με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας – Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της προμήθειας, οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο τρόπος πληρωμής του, αναλύονται στο συνημμένο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται κατά μέγιστη τιμή στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 €), πλέον ΦΠΑ 24% ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €), στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (4.650,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (προφίλ προμηθευτή, χαρακτηριστικά προγραμμάτων και τεχνική & οικονομική προσφορά) σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενο από Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,  που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr/math και έως τη Τρίτη  23 Οκτωβρίου 2018 (23/10/2018) και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106α.  Προσφορές που δεν θα  περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Τελική Αξιολόγηση και Κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τους παρακάτω συντελεστές:

Α/Α Κριτήριο Βαθμός (1-10) Συντελεστής στάθμισης Αποτέλεσμα
1 Ο ανάδοχος διαθέτει οργανωμένο δίκτυο εξυπηρέτησης χρηστών και συγκεκριμένα παρέχει απεριόριστη τηλεφωνική, διαδικτυακή και δια ζώσης υποστήριξη, πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις μεταβολές στον τομέα της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας,  υποστήριξη στη χρήση των εφαρμογών, άμεση και διαρκή ανταπόκριση σε παρατηρήσεις/ερωτήσεις από εξειδικευμένη ομάδα 4
2 Ο ανάδοχος παρέχει υψηλές υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως 3
3 Ο ανάδοχος προμηθεύει με Προγράμματα Μισθοδοσίας και Προγράμματα Γενικής Λογιστικής ανώνυμες εταιρείες τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια και  διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εγκατάσταση Προγραμμάτων Μισθοδοσίας και Προγραμμάτων Γενικής Λογιστικής 2
4 Ο ανάδοχος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανωνύμων εταιρειών κατά τη διαχείριση Προγραμμάτων Μισθοδοσίας και Προγραμμάτων Γενικής Λογιστικής  και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών 1
  Σύνολο     (max 100)

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ