29.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 150.364,24 € με το Φ.Π.Α. (επαναληπτικός διαγωνισμός).

 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Νο 49/2013 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε, γραφείο 020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 150.364,24 € με το Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α: 1,3,4,6,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,27,30,31,34, 39,40,41,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56 και 57.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ημεδαπά & αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την εμπορία ή κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης με το Φ.Π.Α. σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή 10μηνης ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος γραφείο 109Β, τηλ. 2313 317537, αρμόδια Κ. Ασβεστά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα τεύχη της διακήρυξης είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ