29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τα μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων

Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τα μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τα μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης 1.716,04€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, ημιώροφος, γραφείο 020), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1875/21-12-2016 Α.Ο.Ε. την 13-02-2017 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.15π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούν φόρο εισοδήματος και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. (όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού)
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β, τηλ. 2313 317537, αρμόδια Κ.Ασβεστά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Χώρων, της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού, που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αρμόδιος κ. Α.Μουλαράς, Γρ.Λαμπράκη & Κλεάνθους 57, τηλ. 2313 317637.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ