24.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιαβουλεύσεις ΠροκηρύξεωνΠροκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’αρ.21/14.11.2022 Μελέτης της...

Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’αρ.21/14.11.2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ.277.786,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (αριθμός διαβούλευσης 22DIAB000025414 2022-11-14)

Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’αρ.21/14.11.2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ.277.786,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (αριθμός διαβούλευσης 22DIAB000025414 2022-11-14).

Τα σχόλια μπορούν να καταχωρηθούν (έως και την 29.11.2022) για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες» και βάση των αναρτημένων στην υποενότητα «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» Κανόνων Χρήσης και Συμμετοχής.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η Προκαταρκτική διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’αρ.21/14.11. 2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 277.786,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κωδικό
22DIAB000025414 2022-11-14 έληξε και δεν υποβλήθηκαν σχόλια στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ