18.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό γραφιστικών επαλείψεων και αντιγκράφιτι προστασία...

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό γραφιστικών επαλείψεων και αντιγκράφιτι προστασία σε κτίρια και υπαίθριους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης» της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 71.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τον «Καθαρισμό γραφιστικών επαλείψεων και αντιγκράφιτι προστασία σε κτίρια και υπαίθριους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης» της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 71.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με CPV: 90690000-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι), σύμφωνα και με την 343/20-06-2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6ΦΝΝΩΡ5-5Α1).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 343/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6ΦΝΝΩΡ5-5Α1), στις 11/07/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4605/2019), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης: www.thessaloniki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, αρμόδια υπάλληλος κ. Μ. Βελνίδου τηλ. 2313317757.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Συντηρήσεων Δημ. Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Δουλιανάκη, τηλ. 2310318423, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), κάντε κλικ εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ