30.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την τριετή παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων καυστήρα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την τριετή παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 58.795,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

            Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των τμημάτων του ενδ/κού πρ/σμού, για την τριετή παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρ/σμού δαπάνης 58.795,05€, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ ( 24%), με CPV: 50531100-7 σύμφωνα και με την 1922/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:67ΖΥΩΡ5-ΒΓ2)

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.   1922/2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:67ΖΥΩΡ5-ΒΓ2), στις 16/03/2018 , ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης :  10:30 π.μ.
            Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
            Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

            Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Αικ. Λιάπη,  τηλ. 2313317546.

            Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων- αρμ.: κ. Μάμμος Ε.  τηλ. 2313318447 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα Προσαρτήματα – Παραρτήματα, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ