27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού, για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού, για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και υπαίθριου χώρου σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας προϋπολογισμού δαπάνης 141.560,24 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και υπαίθριου χώρου σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού, Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων)» προϋπολογισμού δαπάνης 141.560,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4155/2013.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και υπαίθριου χώρου σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού, Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων)» προϋπολογισμού δαπάνης 141.560,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την ………13/6/2016…………. ημέρα …Δευτέρα…………… και ώρα …07:00………… μέχρι την ……24/6/2016……………. ημέρα ……Παρασκευή……………. και ώρα …15:00………… Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις …30/6/2016………………. ημέρα …Πέμπτη………………. και ώρα …10:00 – 11:00……………. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες οι ίδιες και το προσωπικό τους πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις του Ν. 3707/2008 άδεια. Αυτό για τις εταιρείες αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, Κτίριο Β’, γραφείο 109 1Β, αρμόδια υπάλληλος Ειρήνη Ναούμ, τηλ. 2313-317536, e mail e.naoum@thessaloniki.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ