ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

28 Νοεμβρίου 2018 - 11:11

Aναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού της  ανακοίνωσης υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΕ-TΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

κατεβάστε το αρχείο εδώ.

TΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

κατεβάστε το αρχείο εδώ.

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

κατεβάστε το αρχείο εδώ.

X