Περίληψη της από 28/6/2019 Αίτησης του Γ.Ν.Θ. “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος”, οργ. Μον. “Ο Άγιος Δημήτριος”, προς το Εφετείο Θεσσαλονίκης (εκούσια δικαιοδοσία) σχετικά με το κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου.

8 Ιανουαρίου 2020 - 11:26

Περίληψη της από 28/6/2019 Αίτησης του Γ.Ν.Θ. “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος”, οργ. Μον. “Ο Άγιος Δημήτριος”, προς το Εφετείο Θεσσαλονίκης (εκούσια δικαιοδοσία) σχετικά με το κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου.

Για να κατεβάσετε το κείμενο της Αίτησης, πατήστε εδώ

 

X