Δημοτική Διαβούλευση


Πλατφόρμα Δημοτικής Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας αντιληφθεί την αξία των Νέων Τεχνολογιών, που συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της πόλης, αναπτύσσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης για την
Περισσότερα