27.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΗλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων, προϋπολογισμού δαπάνης 147.334,94€ συμπεριλαμβανομένου...

Ηλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων, προϋπολογισμού δαπάνης 147.334,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εντύπων, λειτουργικών και καλλιτεχνικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την “Προμήθεια εντύπων, λειτουργικών και καλλιτεχνικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης”, προϋπολογισμού δαπάνης 147.334,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 31-5-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 07.30 μέχρι την 21-6-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 27-6-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% ήτοι 2.406,06 € δύο χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ και έξι λεπτών της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109 Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Θωμαΐδου τηλ. 2313 317545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email m.thomaidou@thessaloniki.gr, ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από την εκάστοτε Δ/νση που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να δείτε το σώμα της Διακήρυξης, κάντε κλικ ε δ ώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ